Dubai: Is het einde van de free zone in zicht?

Iedereen weet dat Dubai een belastingparadijs is. Maar Dubai is zich ook in hoog tempo aan het aanpassen aan de rest van de wereld. Enerzijds omdat ze niet op internationale sanctielijsten terecht willen komen, anderzijds omdat ze van hun afhankelijkheid van olie-inkomsten af willen. (Dit geldt voor het hele land de VAE, niet alleen voor Dubai. Dubai is historisch gezien al veel minder olie-afhankelijk dan Abu Dhabi. Maar Dubai is wel Abu Dhabi-afhankelijk.)

Een aantal jaar geleden is btw ingevoerd (5%). Vorig jaar volgde 9% vpb (winstbelasting voor bedrijven). Geldt dit ook voor free zones? Ja, in beginsel wel. Een in een free zone gevestigd bedrijf betaalt is in principe onderworpen aan de normale vennootschapsbelasting. Hier geldt dus ook dat er een belastingvrije drempel van AED 375K winst per jaar is (ca EUR 95K). Bovendien zijn er geen beperkingen op directeurs/werknemersbeloningen, dus de hele winst boven AED 375K kan als salaris worden uitgekeerd. Dit salaris is niet belast als de ontvanger in de VAE woont en werkt. De effectieve belastingdruk zal dus vrijwel altijd aanzienlijk lager zijn dan 9%.

Dan zijn er ook nog ‘kwalificerende’ free zone bedrijven. Deze betalen geen winstbelasting. De belangrijkste voorwaarde voor kwalificatie is ‘substance’. Substance is kort gezegd fysieke aanwezigheid. Een bedrijf dat wil kwalificeren voor het niet-belaste regime moet fysieke kantoor- of werkruimte hebben en medewerkers ter plekke. Het bedrijf moet bovendien tenminste 95% van zijn inkomsten binnen de free zone of internationaal verdienen. De jaarstukken moet gecontroleerd worden door een accountant. En het bedrijf moet voldoen aan de specifieke regels die per free zone verschillen (er zijn er 46).

Als je als eigenaar van het bedrijf zelf in de Emiraten woont, maakt het dus niet veel uit of je bedrijf in een free zone zit of niet, omdat er voldoende legale manieren zijn om de belastbare winst te drukken. Als je in Nederland woont, maar je bedrijf is in Dubai, dan is het lastiger. Je kunt dan immers geen belastingvrij salaris uitkeren. In die situatie kan het dus de moeite waard zijn om de investeren in ‘substance’ en de andere kwalificatie-voorwaarden om onder de belastingvrijstelling te kunnen blijven vallen. Overigens is het in die situatie sowieso aan te raden om voldoende substance te creëren in de VAE, omdat Nederland anders het bedrijf fiscaal kan claimen.

Het einde van de free zone is dus niet in zicht, maar het fiscale onderscheid tussen free zone en mainland wordt kleiner. Sommige free zones, met name die bij havens en vliegvelden, hebben wel douanevoordelen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167