Moet ik belasting betalen als ik emigreer als ondernemer?

EENMANSZAAK

Als je ondernemer of freelancer bent vanuit een eenmanszaak, dan betekent jouw verhuizing vrijwel altijd ook de verhuizing van die eenmanszaak. Als je naar het buitenland emigreert doet de Belastingdienst alsof je je onderneming tegen een zakelijke prijs hebt verkocht. Die fictieve winst wordt belast, en op die belasting wordt uitstel verleend. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een paar belangrijke opmerkingen: 1) Persoonlijke goodwill mag niet belast worden. Die kun je immers niet verkopen aan een derde. 2) Ongerealiseerde winst op Nederlands vastgoed valt buiten de heffing, want het vastgoed blijft achter in Nederland.

Ondernemen in het buitenland is een prachtig avontuur, laat je niet tegenhouden door de Nederlandse Belastingdienst.

DGA MET ACHTERBLIJVENDE BV

Voor een directeur-grootaandeelhouder ligt het wat genuanceerder. Allereerst omdat de entiteit(en) waarvan hij of zij direct of indirect eigenaar rechtspersoonlijkheid hebben. Ze zijn te onderscheiden van hun eigenaar en verhuizen dus niet noodzakelijk mee. Wat gebeurt er als een DGA verhuist, maar het bedrijf blijft achter in Nederland?

De DGA krijgt dan een zogenaamde ‘conserverende aanslag’ over de overwaarde van zijn aandelen. Stel dat de BV opgericht is voor EUR 1, en de aandelen ook altijd met een waarde van EUR 1 in de aangifte inkomstenbelasting zijn verwerkt, en die aandelen zijn op moment van emigratie EUR 100.000 waard. Er wordt dan een fictieve winst van EUR 99.999 in Box 2 belast met 26.9% inkomstenbelasting. Op deze aanslag wordt (renteloos) uitstel verleend. Dit gebeurt bij migraties binnen de EU/EER automatisch, en erbuiten op verzoek.

UITSTEL EN INTREKKING UITSTEL

Als de DGA-dividenden uit de aandelen ontvangt, of als hij de aandelen vervreemdt, dan wordt het uitstel ingetrokken en de aanslag geïnd. Dit gebeurt pro rata. Dus als in het voorbeeld een dividend van EUR 10.000 wordt uitgekeerd, dat int Nederland EUR 26.900. Als het nieuwe woonland ook belasting heft over deze inkomsten, en dat mag doen op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en dat land, dan trekt Nederland die van haar invordering af (maar dan niet van de nog openstaande schuld). Als je dit goed doorrekent, kom je tot de conclusie dat er toch enige dubbele belasting zal plaatsvinden, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dit is te voorkomen door eventuele vrije dividenden voor migratie uit te keren. Maar het allerbeste is natuurlijk samen met een ervaren adviseur ervoor zorgen dat de conserverende aanslag zo laag mogelijk wordt.

BV MET MEEVERHUIZENDE BV

Als de BV meeverhuist met de BV wordt er ook een conserverende aanslag opgelegd, op dezelfde gronden als hierboven beschreven. De inning van de openstaande schuld zal doorgaans langer duren doordat het heffingsrecht bij dividenduitkeringen, en soms ook van verkoopwinsten, in het nieuwe woonland zal komen te liggen. Nederland heft dan alleen bij voor zover de belasting in het nieuwe land lager is dan 26,9%.

De BV zelf kan ook te maken krijgen met ‘exit tax’ en wel over ongerealiseerde winsten. Dit is vergelijkbaar met wat geldt voor eenmanszaken. Er kunnen onbelaste reserves in een verhuizende BV zitten, zoals goodwill, in waarde vermeerderd intellectueel eigendom, een klantenbestand, langdurige contracten, of een herinvesteringsreserve. Hierover direct heffen zou de mobiliteit van ondernemingen zeer in de weg staan (vaak zijn deze bezittingen immers niet liquide) en daarom wordt ook hier (rentedragend) uitstel verleend. Vaak wordt overeengekomen in tien jaarlijkse termijnen te betalen. Maar ook hier is het vooral zaak om ervoor te zorgen dat de ‘exit tax’ zo laag mogelijk uitpakt. Onze ervaren tax consultants kunnen hierover adviseren.

CONCLUSIE

Emigreren als ondernemer brengt onzekerheden met zich mee. Zakelijk, maar ook fiscaal. Omdat de meeste ondernemers maar één keer emigreren zijn ze bijna nooit bekend met alle valkuilen én mogelijkheden van Nederlandse exit tax en bijbehorend belastinguitstel. Onze adviseur Joost de Leeuw heeft tientallen ondernemers en bedrijven begeleid die deze stap hebben gezet en hij plant ook graag een call of meeting met u. Neem dus gerust vrijblijvend contact op via leeuw@duijntax.com.

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167