Wat zijn de veranderingen in belastingplan 2021?

Zoals gewoonlijk werd ook dit jaar op Prinsjesdag de miljoenennota voor het aankomende jaar gepresenteerd. Het Belastingplan 2021 bevat een groot aantal aanpassingen van de huidige belastingwetgeving. De wijzigingen zien op vele belastingsoorten, bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting. Daarnaast worden er ook nieuwe belastingen in het leven geroepen, waarvan de nieuwe CO2-heffing een goed voorbeeld is. Tot slot zijn er ook coronamaatregelen genomen, waarover meer duidelijkheid is gegeven op Prinsjesdag. In deze blog zullen we ingaan op de belastingwijzigingen in 2021, waarvan wij verwachten dat deze de meeste mensen en bedrijven treffen.

  1. Welke belastingtarieven veranderen in 2021?
  2. Wordt inkomen uit coronamaatregelen belast in 2021?
  3. Welke wijzigingen zijn er in de vennootschapsbelasting in 2021?
  4. Welke wijzigingen zijn er in de inkomstenbelasting in 2021?
  5. Welke belastingwijzigingen zijn er nog meer?
  6. Wat is de CO2-heffing?

Welke belastingtarieven veranderen in 2021?

In 2021 zullen de belastingtarieven afwijken van de belastingtarieven in 2020. In de vennootschapsbelasting wijzigt het zogenoemde lage tarief van 16,5% naar 15%. Het hoge tarief van 25% blijft gelijk, als gevolg van de maatregelen die zijn genomen in het kader van het coronavirus. Daarnaast wordt de belastbare winst waarop het lage tarief wordt toegepast, verhoogd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021 en van € 245.000 naar € 395.000 in 2022. Hiermee probeert het kabinet het MKB te ontzien in het dragen van de extra lasten die het coronavirus veroorzaakt heeft.

Daarnaast worden de tarieven in de inkomstenbelasting in 2022 ook gewijzigd ten opzichte van 2020. In 2021 zullen alle drie de boxen van het boxensysteem gewijzigd worden. In box 1 wordt het basistarief verlaagd van 37,75% naar 37,10%, waarbij het inkomen waarvoor het basistarief geldt verhoogd wordt van € 34.712 naar € 35.129 in 2022. Het inkomen waarvoor het basistarief geldt blijft in 2023 gelijk, maar het basistarief wordt nog verder verlaagd naar 37,07% in 2022 en 37,05% in 2023.

In 2021 zullen de tarieven van box 1 in de inkomstenbelasting gelijk blijven, waar er in box 2 een stijging van 25% naar 26,9% zal plaatsvinden voor het aanmerkelijk belangtarief. In box 3 zullen er enkele belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Zo wordt het heffingsvrije vermogen uit sparen en beleggen verhoogd naar € 50.000 en wordt het percentage van de vermogensrendementsheffing verhoogd naar 31%. Let wel op, bij een box 3 vermogen groter dan € 31.340 moet dit alsnog worden aangegeven in de aangifte, ook wanneer er geen inkomstenbelasting over verschuldigd is!

Wordt inkomen uit coronamaatregelen belast in 2021?

In het Belastingplan 2021 is er ook rekening gehouden met de maatregelen die zijn getroffen in het kader van het coronavirus. De ontvangen subsidies voor vaste lasten en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) behoren niet tot de winst van een onderneming en zijn dus vrijgesteld van belastingheffing. Daarnaast zijn er nog enkele andere besluiten genomen over de fiscale behandeling van de coronamaatregelen.

Welke wijzigingen zijn er in de vennootschapsbelasting in 2021?

Zoals al eerder in deze blog aangegeven, zullen er ook wijziging optreden in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Zo veranderen het lage tarief en het tariefopstapje, maar er zullen ook meer wijzigingen plaatsvinden in de vennootschapsbelasting. In tegenstelling tot de verlaging van het lage tarief wordt het tarief van de innovatiebox verhoogd van 7% naar 9%. Ook vervalt de korting voor het ineens betalen van de vennootschapsbelasting.

Naast de bovengenoemde wijzigingen in de vennootschapsbelasting, zijn er nog wijzigingen in het kader van de implementatie van de Europese anti-misbruikmaatregelen (onder andere ATAD 2) en maatregelen die toezien op het beperken van verliesverrekening, excessief lenen door DGA’s en renteaftrek. Om deze blog overzichtelijk te houden zullen deze onderwerpen naar voren komen in een aparte blog over de wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Welke wijzigingen zijn er in de inkomstenbelasting in 2021?

Van de drie wijzigingen die wij het meest belangrijk vinden voor particulieren, hebben we er al twee eerder in deze blog besproken, namelijk de tariefwijzigingen en de verruiming van de eerste tariefschijf. Daarnaast zijn er ook wijzigingen aangekondigd in de toepassing van box 3 in de inkomstenbelasting.

Welke belastingwijzigingen zijn er nog meer?

Er zijn ook nog tal van andere wijzigingen gepresenteerd door het kabinet, waarvan wij de meest relevante zullen bespreken. Om te beginnen is er de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling geldt voor mensen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen. Dit betekent automatisch dat de vrijstelling slechts eenmalig kan worden toegepast, je kan immers maar een keer een eerste huis kopen. Wanneer de startersvrijstelling niet van toepassing is, geldt het verlaagde tarief van 2%.

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting zal daarentegen toenemen van 6% naar 8%. Het algemene tarief geldt voor de aankoop van bedrijfspanden, fabrieken en woningen die niet als eigen woning worden gezien voor de inkomstenbelasting. Dit omvat dus ook vakantiewoningen of woningen die ouders voor (een van) hun kinderen kopen, maar geldt ook voor mensen die een woning kopen met als doel om de woning te verhuren.

In de loonbelasting zijn er ook nog enkele wijzigingen aangekondigd. Zo zal de werkkostenregeling minder ruim worden, waar deze eerder verruimd werd in het kader van het coronavirus en geldt dat de bonus voor zorgprofessionals deels (25%) is vrijgesteld van loonheffingen. Tot slot komt er nog een aanpassing van de bronbelastingen, iets waarover wij eerder al berichtten.

Wat is de CO2-heffing?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat er een CO2-heffing zal worden geïntroduceerd in 2021. Deze CO2-heffing is een belasting op de CO2 die een onderneming uitstoot gedurende een boekjaar en zal gelden voor bedrijven die aan afvalverbranding en industriële productie doen. Belangrijk om te weten is dat de CO2-heffing geen vervanging of opheffing van de huidige CO2-heffing op basis van EU-recht is, maar een losstaand systeem is dat naast de Europese regelgeving geldt. Voor deze heffing geldt dat er een vrijstelling is voor een deel van de uitstoot, de zogeheten dispensatierechten, die na verloop van tijd in hoogte zal afnemen. De gedachte hierachter is dat bedrijven de tijd krijgen om de productie voor te bereiden op een productieproces met minder CO2-uitstoot.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167