UPDATE: coronamaatregelen

In onze vorige blog over de aangekondigde coronamaatregelen beloofden we om u up-to-date te houden over deze maatregelen. Inmiddels is er over de maatregel voor ondernemers in getroffen sectoren al meer bekend. In deze blog zullen we kort toelichten wat er inmiddels bekend geworden is over de maatregel van de overheid om de coronacrisis te bestrijden.

Ondernemers in getroffen sectoren

De voorwaarden voor de regeling voor de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) zijn inmiddels bekend geworden. Ondernemers die door de noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland, schade lijden, komen in aanmerking voor de eenmalige forfaitaire vergoeding van € 4.000. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden, deze zullen we in de volgende alinea bespreken.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige vergoeding van € 4.000 moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: de onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister, onder een van de vereiste KVK SBI-codes; er werken maximaal 250 mensen in de onderneming; de onderneming is gevestigd in Nederland; niet-horecaondernemingen hebben ten minste één vestiging met een ander adres dan het privé-adres van een van de eigenaren; de onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot surseance van betaling ingediend bij de rechtbank; tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020 wordt een omzetverlies en vaste lasten van tenminste € 4.000 verwacht.

Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt ook dat er geen tegemoetkoming uitgekeerd wordt wanneer de onderneming over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen. Ook moet u er goed op letten dat wanneer u een onderneming heeft met meerdere vestigingen, de tegemoetkoming niet voor meerdere vestigingen geclaimd kan worden, maar per onderneming.

Wilt u weten of uw onderneming in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de bovengenoemde maatregel? Of bent u benieuwd naar de andere steunmaatregelen van de overheid? Neem dan contact op met een adviseur.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167