Coronamaatregelen

De afgelopen weken hebben we in Nederland veel veranderingen gezien in het straatbeeld, veroorzaakt door het coronavirus. In pogingen om het zeer besmettelijke virus te beperken worden er steeds meer winkels gesloten en wordt mensen aangeraden om zo min mogelijk naar buiten te gaan en gepaste afstand te bewaren. Dit zorgt er ook voor dat, ondanks dat een deel van de werknemers vanuit huis kan werken, een boel ondernemers hun omzet sterk zien afnemen. De overheid is inmiddels hard aan het werk om naast de Nederlandse bevolking, ook de Nederlandse economie gezond te houden met steunmaatregelen. In deze blog zullen we ingaan op de recentelijk aangekondigde noodmaatregelen die voor ondernemers van belang zijn.

Tegemoetkoming loonsom voor werkgevers

Aanvankelijk voerde het kabinet de regeling Werktijdverkorting in. Deze steunmaatregel is inmiddels ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel houdt kortgezegd in dat er voor maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het verlies aan omzet) een tegemoetkoming verstrekt kan worden voor een periode van 3 maanden. Onder voorwaarden kan er ook een verlenging van nogmaals 3 maanden verzocht worden. De tegemoetkoming kan bij het UWV worden aangevraagd, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Voor het krijgen van de tegemoetkoming op basis van de NOW gelden natuurlijk enkele voorwaarden. Er moet vanaf 1 maart 2020 een omzetdaling van tenminste 20% worden verwacht; er mag gedurende de subsidieperiode geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen, en; het loon moet voor de volledige 100% doorbetaald blijven worden aan de werknemers gedurende de subsidieperiode. Daarnaast geldt dat voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming dat er een accountantsverklaring verplicht is.

Voor de tegemoetkoming geldt dat de hoogte bepaald wordt aan de hand van de hoogte van het verwachte omzetverlies. Onderstaand treft u een tabel over de hoogte van tegemoetkoming in de loonkosten.

Inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Naast de NOW is er ook de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Torzo). Deze regeling geldt voor zelfstandige ondernemers, zzp’ers inbegrepen. De Torzo is een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociale minimum en hoeft niet te worden terugbetaald, het is dus een gift van de overheid. Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie van de aanvrager kan de maandelijkse inkomensondersteuning oplopen tot maximaal € 1.503,31 per maand. Voor deze regeling moet u een beroep doen op de lokale gemeente. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Daarnaast is bij de Torzo geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Forfaitaire vergoeding voor getroffen branches

Voor ondernemers die geen inkomsten meer hebben als gevolg van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden is er een speciale regeling in het leven geroepen. Op basis van deze regeling kunnen de ondernemers een tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat dan om ondernemingen die hun activiteiten hebben moeten stoppen als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Op dit moment zijn nog niet alle voorwaarden bekend. Zodra dit het geval is, zullen de voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de RVO. Daarnaast komt er een overzicht van bedrijven die in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding.

Maatregelen Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kan bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen. Ondernemers en zzp’ers met betalingsproblemen door het coronavirus komen hiervoor in aanmerking. Na ontvangst van de aanslag moet er een brief gestuurd worden naar de Belastingdienst met een verzoek om uitstel van betaling.

Daarnaast heeft de Belastingdienst nog enkele maatregelen genomen. Verzuimboetes wegens niet tijdig betalen van BTW of loonheffingen hoeven niet betaald te worden. De belastingrente wordt verlaagd van 4% naar 0,1% voor alle belastingen waarvoor belastingrente gerekend wordt vanaf 1 juni 2020. De inkomstenbelasting vormt hierop een uitzondering, want daarvoor gaat de maatregel pas in op 1 juli 2020. Voor de invorderingsrente geldt eveneens dat deze verlaagd wordt van 4% naar 0,1%. Tot slot kan er via het verlagen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ook in eerste instantie minder belasting verschuldigd zijn. Voorwaarde hiervoor is dat er minder winst verwacht wordt dan er in de voorlopige aanslag wordt geschat.

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er nog enkele maatregelen die in deze blog niet aan bod zijn gekomen, zie hiervoor de downloadlink onderaan deze pagina. Wilt u weten of uw onderneming in aanmerking komt voor een van de overheidsmaatregelen? Neem dan contact op met een adviseur.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167