Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen

Door nieuwe wetgeving neemt het belang van transfer pricing-regels toe. In dit blog ga ik in op het toegenomen belang van een gedegen transfer pricing-documentatie door de introductie van country-by-country reporting in de Nederlandse wetgeving per 1 januari 2016.

Waarom country-by-country reporting
Europese en nationale autoriteiten zijn bang belastinginkomsten mis te lopen wanneer ondernemingen schuiven met winsten die zij in verschillende vestigingslanden verdiend hebben. Transfer pricing wordt veelal door het publiek als boosdoener gezien van deze verschuivingen. De overheden zien het ontbreken van transparantie van de gehanteerde transfer pricing-methodiek als probleem. Door het invoeren van country-by-country reporting wordt meer transparantie verzekerd. Hierdoor is de verwachting dat de buitenlandse belastingheffing hoger wordt. Op termijn zullen de belastingtarieven dan ook dalen, is mijn verwachting. Maar daar zijn we nog niet.
In de Overige Fiscale Maatregelen 2016, gepubliceerd op 15 september 2015, werd bekend gemaakt op welke wijze country-by-country reporting wordt ingevoerd in de Wet op de vennootschapsbelasting.

Standaarddocumentatieverplichting
Er komen standaarddocumentatieverplichtingen voor verrekenprijzen die binnen concerns worden gehanteerd. Zo zullen concerns worden verplicht een landenrapport (country-by-country report) en een groepsdossier (master file) op te stellen. ‘De inspecteur gebruikt het landenrapport voor het beoordelen van substantiële verrekenprijsrisico’s en van andere risico’s voor Nederland die verband houden met uitholling van de belastinggrondslag en winstverschuivingen’, zo luidt een passage uit de toelichting op de nieuwe wet. Het lokale dossier dient ‘om [buitenlandse] belastingadministraties te ondersteunen bij de beoordeling van de aanwezigheid van een substantieel verrekenprijsrisico’.
De rapportage en het inzichtelijk maken van gegevens die voor belastingheffing interessant zijn, leveren waardevolle informatie op. Door de gegevens per land te splitsen, kunnen belastingdiensten bovendien efficiënter de risicoselectie ten aanzien van verrekenprijzen uitvoeren. Op basis hiervan kiezen de diverse buitenlandse belastingdiensten welke bedrijven worden onderworpen aan een belastingcontrole.

Als buitenlandse belastingdiensten toegang krijgen tot informatie die een onderneming verschaft, zonder dat de onderneming weet welke gevolgen het verschaffen van deze informatie heeft, ontstaat een zeer ongewenste en risicovolle situatie. Kort en goed, ondernemingen lopen een dubbel risico: wie niet voldoet aan de documentatievereisten wekt argwaan en riskeert een boete; wie te veel informatie prijsgeeft schiet zichzelf mogelijk in de voet. Country-by-country reporting is dus een documentatieverplichting waar je als ondernemer op voorbereid moet zijn.

Forse boetes zijn bekend geworden
Recentelijk zijn de boetes voor belastingplichtigen die niet aan de country-by-country reporting verplichtingen voldoen ook bekend geworden . Dit boetebesluit 2015 is hier opgenomen.
Duijn’s Tax Solutions biedt een laagdrempelige risicoanalyse aan. Door belastingrisico’s vroegtijdig te signaleren en waar nodig te adresseren, verkleinen wij bij u de kans op controles door de Belastingdienst en de gevolgen van zulke controles. Ook voorkomen we dat u meer bedrijfsgevoelige informatie prijsgeeft dan wettelijk verplicht is. Bovendien bieden wij een betaalbare benchmark-update-service. Wil je meer weten over onze transfer pricing monitoring-service, klik dan hier voor onze brochure, of neem contact op met onze specialisten.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167