Transfer pricing

Als u als ondernemer in meerdere landen actief bent, bent u verplicht te voldoen aan de regels rondom transfer pricing: kosten en opbrengsten moeten op de juiste manier worden toegekend aan de landen waarin u gevestigd bent.

Bij ons kunt u terecht voor helder advies over transfer pricing. Wij stellen de juiste interne verrekenprijzen vast en ondersteunen deze met documentatie en benchmarkrapportages.

Zo maken wij risico’s voor u inzichtelijk en beheersbaar conform de Rulings, Advance Pricing Agreements (APA) of Advance Tax Rulings (ATR). Door deze vaststellingen met lokale belastingdienst(en) weet u waar u aan toe bent en voorkomt u boetes of dubbele belastingheffing.