Transfer pricing

Als u als ondernemer in meerdere landen actief bent, bent u verplicht te voldoen aan de regels rondom transfer pricing: kosten en opbrengsten moeten op de juiste manier worden toegekend aan de landen waarin u gevestigd bent.

Bij ons kunt u terecht voor helder advies over transfer pricing. Wij stellen de juiste interne verrekenprijzen vast en ondersteunen deze met documentatie en benchmarkrapportages.

Zo maken wij risico’s voor u inzichtelijk en beheersbaar conform de Rulings, Advance Pricing Agreements (APA) of Advance Tax Rulings (ATR). Door deze vaststellingen met lokale belastingdienst(en) weet u waar u aan toe bent en voorkomt u boetes of dubbele belastingheffing.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167