De invloed van de Wet minimumbelasting 2024 op het Nederlandse MKB

De invloed van de Wet minimumbelasting 2024 op het Nederlandse MKB

Wet minimumbelasting 2024 het Nederlandse MKB

Veel Nederlandse ondernemers hebben bedrijven in het buitenland. Soms wordt in dat buitenland minder winstbelasting (VPB) geheven dan in Nederland. Goede voorbeelden hiervan zijn Malta (effectief 5%) en Dubai (0-9%). Ook in Oost-Europa zijn verschillende landen die aanzienlijke lagere belastingtarieven voor bedrijven hanteren, denk aan Hongarije en Roemenië.

Er veel activiteiten van de onderneming plaatsvinden in zulke landen, en er veel winst aan kan worden toegeschreven, dan kan dat de algehele belastingdruk van de groep door behoorlijk omlaag brengen. Wij krijgen regelmatig de vraag of een wereldwijde minimumbelasting daar een einde aan zal maken.

Gedoeld wordt dan op beleid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat in Nederland inmiddels geïmplementeerd is in de Wet minimumbelasting 2024. Bedoeling van deze wetgeving is dat hoogbelaste landen als Nederland kunnen ‘bijheffen’ als een ander land minder dan 15% winstbelasting heft. Hiermee zou dan ook de incentive weggenomen moeten worden voor andere landen om minder dan 15% te heffen (belastingconcurrentie).

Uitdagingen bij de implementatie

Nu zitten aan deze regel nog wel wat haken en ogen. Allereerst natuurlijk de vaststelling van de winst. Het tarief is één ding, maar de vaststelling van het bedrag waarover dat tarief geheven wordt, is nog heel wat anders. Een Nederlandse holding is daarvan een goed voorbeeld. In Nederland is er een ruime deelnemingsvrijstelling, waardoor holdings geen belasting betalen over dividenden die zijn van hun dochtermaatschappijen ontvangen. Dit zijn vaak de enige inkomsten, dus holdings hebben doorgaans een belastingdruk van ruim onder de 15%. Dit moet allemaal ondervangen worden door beleid van de OESO.

Een ander probleem ontstaat waar landen wel genoeg ‘belasting’ heffen, maar dit op andere wijze weer laten terugvloeien naar de belastingbetaler. Bermuda heeft bijvoorbeeld aangekondigd dit te gaan doen. De belasting gaat er omhoog, maar ook de subsidies voor ondernemers.

De praktische uitvoering van de Wet minimumbelasting zal dus vele haken en ogen hebben. Last but not least: de wet is gericht op internationale concern (groepen van bedrijven) met een jaarlijkse omzet van tenminste EUR 750MLN. Het Nederlandse MKB valt dus niet onder de reikwijdte van deze vergaande bepaling. Van een bredere toepassing is vooralsnog geen sprake.

De Wet minimumbelasting 2024 brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor het Nederlandse MKB. Heeft u vragen over de invloed van de Wet minimumbelasting 2024 op uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie en advies op maat. Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het navigeren door deze complexe wetgeving en ervoor te zorgen dat uw bedrijf goed is voorbereid.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167