Belastingrentetarieven: wat u moet weten over de recente ontwikkelingen

Op 1 juli 2023 zijn de belastingrentetarieven aanzienlijk verhoogd. Deze wijzigingen hebben betrekking op verschillende aspecten van belastingrente en zijn van invloed op zowel belastingbetalingen als belastingteruggaven.

Algemene belastingrente tarieven

Op 1 juli 2023 zijn de belastingrentetarieven voor vrijwel alle soorten belastingen (m.u.v. vennootschapsbelasting) gestegen van 4% naar 6%. Dit tarief geldt zowel voor situaties waarin belastingbetalers belastingrente verschuldigd zijn als voor situaties waarin ze belastingrente ontvangen.

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening wanneer zij niet tijdig een aanslag kunnen vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als aangiften te laat zijn ingediend of als het aangegeven bedrag lager is dan de uiteindelijke aanslag. De exacte regels en startdata voor het berekenen van belastingrente variëren per belastingtype en zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Aan de andere kant vergoedt de Belastingdienst belastingrente wanneer zij zonder geldige reden te veel tijd (>13 weken) in beslag neemt om een belastingaanslag op te leggen.

Vennootschapsbelasting en bronbelasting

Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en bronbelasting blijft het belastingrentetarief 8%. Dit tarief zal naar verwachting tot 1 januari 2024 onveranderd blijven. De vergoedingsrente voor deze belastingsoorten blijft ook gehandhaafd op 10,5%. Een verlaging van dit tarief zou namelijk nadelig uitpakken voor belastingbetalers. Schenkbelasting is een uitzondering en valt niet onder de belastingrente-regeling.

Invorderingsrente

Het is belangrijk om te onderscheiden dat belastingrente en invorderingsrente verschillende concepten zijn. Invorderingsrente is van toepassing wanneer een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald. Het tarief voor invorderingsrente zal vanaf 1 juli van het huidige jaar stijgen van 2% naar 3%. Verder zal het tarief per 1 januari 2024 verder stijgen naar 4%.

Kortom

De aanzienlijke stijging van de belastingrentetarieven vanaf 1 juli 2023 heeft gevolgen voor iedereen die betrokken is bij belastingbetalingen en -teruggaven. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en om – indien nodig – tijdig actie te ondernemen om ongewenste rentekosten te voorkomen. Raadpleeg de officiële informatie op de website van de Belastingdienst voor gedetailleerde informatie over belastingrente en specifieke belastingsoorten. Indien u zich afvraagt welke stappen u moet ondernemen, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs via het onderstaande contactformulier.

Contact

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167