Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een lening heeft bij de eigen vennootschap moet u daar belasting over betalen als het geleende bedrag de wettelijke drempel van EUR 700.000 overschrijdt. Vanaf 1 januari 2023 treedt namelijk de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking. Door de nieuwe wetgeving worden bovenmatige leningen van aandeelhouders belast. De voornaamste reden voor deze maatregel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door DGA’s. In deze blog kunt u lezen of u ‘excessief leent’ bij uw BV.

  1. Wat houdt excessief lenen in?
  2. Wat valt onder de excessieve lening?
  3. Wat te doen bij excessieve leningen?
  4. Voorkoming dubbele heffing

Wat houdt excessief lenen in?

Als het wetsvoorstel “wet excessief lenen bij eigen vennootschap” aangenomen wordt zal vanaf 1 januari 2023 een natuurlijk persoon die minimaal 5 procent van de aandelen van een vennootschap bezit (AB-houder) niet meer onbeperkt onbelast kunnen lenen van zijn eigen vennootschap. De AB-houder kan vanaf dat moment, al dan niet tezamen met zijn partner, nog tot EUR 700.000 onbelast lenen van zijn eigen vennootschap. Wanneer de leningen van de eigen vennootschap de drempel van EUR 700.000 overschrijden, wordt het geleende bedrag dat vanaf 31 december 2023 boven de EUR 700.000 uitkomt belast met aanmerkelijk belangheffing tegen een tarief van 26,9%.

Wat valt er onder de excessieve lening?

De schulden die u als DGA open heeft staan bij de eigen vennootschap worden en de schulden die uw partner aan dezelfde eigen vennootschap heeft worden bij elkaar opgeteld voor het bepalen of er sprake is van een excessieve lening. Tevens is het zo dat verschillende leningen van de DGA tezamen met zijn of haar partner bij elkaar worden opgeteld om de totale schuld aan de eigen vennootschap te berekenen. Wanneer u dus verschillende leningen bij de eigen vennootschap open heeft staan die gezamenlijk meer dan EUR 700.000 bedragen is er ook sprake van excessief lenen, ongeacht de hoogte van de losstaande leningen in kwestie.

Leningen aan een familielid van u of uw partner in de rechte lijn, dit kunnen zijn uw grootouders tot aan uw kleinkinderen, kunnen ook gezien worden als excessieve leningen. Indien u meerdere leningen in deze soort heeft verstrekt wordt er niet alleen bij elke lening individueel gekeken of er meer dan EUR 700.000 wordt geleend aan uw familielid al dan niet tezamen met zijn partner, maar ook hier geldt dat wanneer het saldo van de leningen meer dan EUR 700.000 bedraagt er sprake is van excessief lenen.

Daarnaast is het zo dat alle soorten leningen worden meegenomen, ongeacht het zakelijke dan wel het onzakelijke karakter van de lening. Het maakt dus ook niet uit waarvoor de lening is verstrekt. De enige uitzondering die geldt, is dat een lening ten behoeve van de eigen woning, deze leningen zijn namelijk expliciet vrijgesteld.

Wat te doen bij excessieve leningen?

U heeft tot eind 2023 de tijd om ervoor te zorgen dat het saldo aan openstaande schulden aan de eigen vennootschap onder de grens van EUR 700.000 komt. Er zijn een aantal opties om de schuld aan de eigen vennootschap te verlagen. U kunt bijvoorbeeld de lening aflossen of de lening herfinancieren. Er kan ook voor gekozen worden om de schuld bij de eigen vennootschap in stand te houden indien dit voordeliger is dan de andere opties.

Voorkoming dubbele heffing

Om te voorkomen dat er dubbele heffing plaatsvindt wordt de drempel voor excessief lenen bij een overschrijding verhoogd. Als u bijvoorbeeld in een jaar EUR 730.000 leent van de eigen vennootschap, wordt de drempel in het jaar daarna verhoogd naar EUR 730.000, zodat u niet in het daaropvolgende jaar nogmaals belasting betaalt over hetzelfde excessieve deel van de lening ter hoogte van EUR 30.000. Hiermee wordt dus dubbele belastingheffing over hetzelfde object voorkomen. Daarnaast geldt er wellicht een uitzondering voor DGA’s van Nederlandse vennootschappen die buiten Nederland wonen.

DTS kan u helpen in het vinden van de beste en meest praktische mogelijkheden om de leningen van de eigen vennootschap te verlagen voor zover nodig. Als u verdere vragen heeft over dit wetsvoorstel neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167