Het UBO-register: de naderende deadline

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om eigenaren en personen, die zeggenschap binnen de rechtspersoon hebben, te registreren. Hierbij is het UBO-register ingevoerd om te voldoen aan de Europese anti-witwasregelgeving. Met de naderende deadline, namelijk 27 maart 2022, inzake de UBO-registratie hebben wij kort de achtergrondinformatie en de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

  1. UBO-register
  2. De registratie-plichtige
  3. Privacy
  4. Deadline en de gevolgen

UBO-register

UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel belanghebbende. Dit is een natuurlijk persoon die eigenaar is van de rechtspersoon of zeggenschap heeft binnen die rechtspersoon. Dit zijn bijvoorbeeld personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten, meer dan 25% eigendomsbelang hebben of meer dan 25% stemrecht hebben. In principe heeft iedere organisatie minimaal één UBO, maar er kunnen ook meerdere UBO’s zijn.  

Het UBO-register is in het leven geroepen om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Hieronder valt fraude, witwassen, belastingontduiking, corruptie en financiering van terrorisme.

De registratie-plichtige

De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:

De UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Dit geldt ook voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Deze ondernemingen moeten zich houden aan de regelgeving van het land waarin zij zijn opgericht.

Privacy

Het UBO-register voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een deel van de gegevens is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De volgende gegevens zijn openbaar:

Deadline en de gevolgen

Vóór 27 maart 2022 moeten alle entiteiten hun UBO’s ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel. Het Bureau Economische Handhaving (hierna: ‘’BEH’’) ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de registraties. Wanneer er verkeerde, niet volledige informatie doorgegeven wordt of er wordt niet op tijd geregistreerd, dan heeft de BEH de bevoegdheid om te sanctioneren. De sanctie kan oplopen tot maximaal EUR 21.750. Daarbij kan er ook een strafrechtelijk onderzoek gestart worden met een taakstraf of gevangenisstraf van maximaal 6 maanden tot gevolg.

DTS kan u bijstaan bij de UBO-registratie en dit proces volledig voor u afronden. Heeft u vragen over het UBO-register of bent nu nog niet geregistreerd, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167