Tariefvoordeel BV

Voor veel ondernemers is de vraag relevant vanaf welk moment zij een tariefvoordeel kunnen behalen door hun IB-onderneming om te zetten in een BV. Nadat het kabinet in het Belastingplan 2021 bekendmaakte dat de zelfstandigenaftrek zal worden afgebouwd naarmate de jaren vorderen, zal deze vraag natuurlijk voor steeds meer IB-ondernemers interessant worden. Doordat tegelijkertijd het lage vennootschapsbelastingtarief wordt verlaagd en het tariefopstapje verhoogd wordt, lijkt het halen van tariefvoordeel met een BV als snel een stuk dichterbij te komen. In deze blog zullen we kort ingaan op enkele belangrijke factoren die dit tariefvoordeel van de BV mogelijk maken.

  1. Ondernemersaftrek
  2. Loonheffingen
  3. Indirecte heffing aanmerkelijk belang

Ondernemersaftrek

Wanneer een IB-ondernemer tenminste 1.225 uur in een kalenderjaar werkzaamheden verricht ten aanzien van zijn/haar onderneming, voldoet de IB-ondernemer aan het urencriterium. Wanneer een IB-ondernemer voldoet aan het urencriterium, kan de ondernemer gebruik maken van enkele verschillende aftrekposten die kwalificeren als ondernemersaftrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MKB-winstvrijstelling of de zelfstandigenaftrek. Het toepassen van allerlei faciliteiten die kwalificeren als ondernemersaftrek zorgt er daardoor voor dat het effectieve belastingtarief daalt, omdat de faciliteiten het belastbare bedrag verlagen. Omdat in de komende jaren de zelfstandigenaftrek sterk wordt afgebouwd, zal het verlagende effect op de belastingdruk afnemen voor de IB-ondernemer.

Doordat de IB-ondernemer dus minder gebruik kan maken van aftrekposten, zal er meer inkomstenbelasting moeten worden afgestaan.

Loonheffingen

Een andere belangrijke factor die het tariefvoordeel van de BV versterkt is de loonheffing over het verdiende salaris. Wanneer je als IB-ondernemer een onderneming drijft wordt de volledige jaarwinst – na toepassing van de ondernemersaftrek en heffingskortingen – belast volgens het systeem van de inkomstenbelasting. Hierdoor geldt een hoger, progressief tarief dan bij winst uit een BV. Bij een BV is het natuurlijk zo dat – op basis van de gebruikelijk loonregeling – een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ moet uitkeren, waardoor een deel van de winst alsnog in de inkomstenbelasting betrokken wordt.

De loonheffing zorgt vervolgens om twee redenen voor een verschil dat het tariefvoordeel van de BV ten gunste komt. De eerste reden is dat er een hoger inkomen genoten wordt in de inkomstenbelasting. Daardoor komt de IB-ondernemer in een hogere schijf terecht en moet hij over dat deel van de winst het toptarief betalen. Wanneer de DGA een gebruikelijk loon van EUR 50.000 zou hanteren, komt hij niet in het toptarief terecht. De tweede reden is het bestaan van de heffingskortingen (de arbeidskorting en de algemene heffingskorting). De heffingskortingen zijn namelijk – net als de inkomstenbelasting zelf – progressief. Hoe hoger het inkomen namelijk is, des te minder heffingskorting men krijgt. Indien de DGA een laag salaris heeft, ontvangt de DGA meer heffingskorting dan de IB-ondernemer.

Indirecte heffing aanmerkelijk belang

Tot slot is er bij het ondernemen via een BV nog een factor die het tariefvoordeel van de BV in de hand werkt. Doordat de DGA verplicht is om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen, zal het voor de DGA niet noodzakelijk zijn om de gemaakte winsten aan zichzelf in privé uit te keren. Doordat in de vennootschapsbelasting – bij winsten tot EUR 245.000 in 2021 en EUR 395.000 in 2022 – 15% belasting wordt geheven en er geen verplichting bestaat om de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouder, kan er dus een deel van de belastingheffing over de winst worden uitgesteld. Wanneer de DGA de winst aan zichzelf uitkeert, moet hij daarover nog 26,9% aanmerkelijk belangheffing betalen.

De vraag wanneer het ondernemen via een BV een tariefvoordeel oplevert is afhankelijk van veel verschillende factoren. Ook verschilt het per sector wat voor de DGA een gebruikelijk loon is en kan dit afhangen van de werknemers die hij in dienst heeft. Hierdoor kan er dus geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag vanaf welk bedrag aan winst het tariefvoordeel van de BV optreedt. Twijfelt u over het omzetten van uw IB-onderneming in een BV? Neem dan gerust contact met ons op, we kunnen dan een voorbeeldberekening op maat maken en een inschatting maken van het verwachte belastingvoordeel.  

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167