Brexit deal: Verkopen vanuit EU naar UK zonder invoerrechten

Aangezien de UK en de EU er vlak voor kerst toch uit zijn gekomen, hierbij een korte update over wat er vanaf 1 januari 2021 te verwachten is.

Daarbij de kanttekening dat het akkoord nog moet worden aangenomen door zowel het Britse Parlement als het Europees Parlement. De Britten stemmen nog voor de jaarwisseling, het Europees Parlement pas later. Gezien de 4 jaar durende onderhandelingen ga ik er vanuit dat wat nu is afgesproken ook zal worden doorgevoerd. Het akkoord is inmiddels gepubliceerd. Precieze details van wat dit betekent in diverse scenario’s zijn nog niet gepubliceerd op ondermeer de website van de UK belastingdienst, Brexitloket en de Nederlandse belastingdienst.

Invoerrechten


Tot 24 december2020 was de verwachting dat voor orders boven de GBP 135 invoerrechten verschuldigd zouden zijn. Afhankelijk van het soort product verschillend de invoerrechten in de UK van 0% tot 12%. Belastingtechnisch is hét nieuws van de Brexit-deal dan ook dat er in de handel tussen de EU en de UK geen invoerrechten zullen worden geheven.

Belangrijke kanttekening daarbij is dat het moet gaan om goederen die van oorsprong uit de EU komen. Als de goederen bijvoorbeeld eerst vanuit China naar de EU zijn gekomen en vervolgens verkocht in de UK, dan kunnen wel invoerrechten verschuldigd zijn. Het is dus van belang dat bij verkoop van goederen boven de GBP 135 de herkomst van de goederen duidelijk is. Het land van oorsprong zal dus bekend moeten zijn, en worden doorgegeven aan de Britse douane. Verder dient het land van oorsprong door middel van een clausule op de factuur te worden vermeld.

Afhankelijk van de omstandigheden kan een Certificaat van Oorsprong nodig zijn om te kunnen aantonen waar een product is geproduceerd. Dit certificaat kan via de Kamer van Koophandel worden verkregen.

Douaneformaliteiten


De Brexit-deal verandert niets aan de aanstaande douaneformaliteiten. Voor alle goederen die vanaf 1 januari 2021 binnenkomen in de UK (moment van aankomst is doorslaggevend) moet invoer-aangifte worden gedaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen pakketten (orders) onder en boven de GBP 135. Voor kleine pakketten (tot GBP 135) kan worden volstaan met een vereenvoudigde invoeraangifte. Voor pakketten boven de GBP 135 geldt dat een reguliere invoeraangifte moet worden gedaan.

BTW

De Brexit-deal verandert niks aan de BTW-verplichtingen in de UK. Voor de BTW wordt onderscheid gemaakt tussen orders onder en boven de GBP 135, leveringen aan ondernemers (met geldig UK BTW-nummer) en andere afnemers en orders die via platforms worden geleverd. Tot slot wordt onderscheid gemaakt tussen goederen die vanuit de UK worden verstuurd en goederen die worden ingevoerd in de UK.

Voor orders tot en met GBP 135 moet BTW in rekening worden gebracht op de verkoop. De invoer is BTW-vrijgesteld (dus geen BTW-afdracht bij binnenkomst van de goederen in de UK).
Is de afnemer een ondernemer met een geldig BTW-nummer? Dan wordt de BTW verlegd naar de afnemer. 

Voor orders boven de GBP 135 geldt dat de BTW-heffing afhankelijk is van de leveringsvoorwaarden. Bij DDP-levering is BTW bij invoer verschuldigd. Deze invoer-BTW wordt verrekend in de BTW-aangifte met de BTW over de omzet. Het is ook mogelijk om de invoer-BTW te verleggen naar de BTW-aangifte, waardoor in feite (net als voor de kleine pakketten) alleen BTW over de verkoop wordt afgedragen. Bij DDU / DAP levering hoef je de goederen alleen uit te voeren uit de EU. In invoer in de UK vindt dan plaats op naam van de afnemer, die de BTW bij invoer (en de kosten van invoer) dan aan de postdienst moet betalen. 

Bij verkoop via een platform geldt dat het platform de BTW afdraagt over orders tot en met GBP 135. Bij orders boven de GBP 135 moet de ondernemer zelf de BTW afdragen (afhankelijk van de leveringsvoorwaarden, zie hiervoor). Een uitzondering geldt voor pakketten die zich op het moment van levering al in de UK bevinden. Voor deze orders is het platform altijd aansprakelijk voor de BTW.

Noord-Ierland

Leveringen aan afnemers in Noord-Ierland worden beschouwd als leveringen binnen EU. Dat betekent dat er geen douaneformaliteiten zijn. De BTW-regels zoals deze nu zijn, blijven na 1 januari 2021 in stand. Leveringen aan particulieren blijven dus afstandsverkopen. Leveringen aan ondernemers intracommunautaire leveringen, waarvoor de landcode ‘XI’ wordt geïntroduceerd. 

Ik hoop dat hiermee duidelijk is wat jullie m.b.t. de UK per 1 januari 2021 te wachten staat, en wat niet meer.

Vragen? Bel of mail gerust.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167