De BIK, handreiking naar alle ondernemers

  1. Inleiding
  2. Opbouw van de regeling
  3. Verrekening van de BIK

Inleiding

De coronatijd heeft een aantal gevolgen voor de economie. Een van deze gevolgen is dat ondernemers minder investeren. Niet gek natuurlijk, niemand weet hoelang de wereld nog in haar greep wordt gehouden door corona en wat het effect van de vaccinatie zal zijn. Daarnaast zal het geld van de overheid toch ook echt een keertje op zijn waardoor veel bedrijven tussen hoop en vrees leven. Om het investeren voor ondernemers aantrekkelijk te houden, heeft het kabinet een nieuwe investeringskorting in het leven geroepen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De regeling zal bestaan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, maar geldt al voor investeringen die gedaan zijn vanaf 1 oktober 2020.

Opbouw van de regeling

De regeling is redelijk simpel opgebouwd en daardoor ook erg toegankelijk. De volgende regels zijn van toepassing:

Verrekening van de BIK

De korting is vormgegeven als een afdrachtvermindering. Hiervoor is aangesloten bij de systematiek van de loonheffing. De BIK kan worden afgetrokken van het bedrag dat moet worden afgedragen voor de loonheffing. Hierdoor is het dus een gunstige regeling voor ondernemers die relatief meer personeel in dienst hebben, deze kunnen meer van het bedrag van de BIK benutten. Doordat de loonheffing meerdere keren per jaar moet worden afgedragen, merkt de ondernemer sneller het effect. Hierdoor blijven er meer liquiditeiten over en heeft de regeling een snel effect.

Gunstig is dat de BIK geen vervanging is van een andere investeringsaftrek. Bestaande stimulatieregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en alle ‘groene’ investeringsaftrekken en stimulatieregelingen kunnen tegelijk worden gebruikt met de BIK. Hierdoor heeft de ondernemer dus dubbel voordeel.

De regeling is dus echt bedoeld om de ondernemer een snel voordeel te geven waardoor meer liquiditeit beschikbaar blijft. De Eerste Kamer zal in december 2020 een besluit nemen over de BIK. Als dit positief uitvalt, wat wel de verwachting is, kunt u vanaf 1 september 2021 de eerste BIK aanvraag doen. Houd uw investeringen de komende maanden dus goed bij, dan kunnen wij u straks zo goed mogelijk helpen!

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167