Hoe werkt dividendbelasting in Malta?

Nu reeds bekend is geworden dat Cyprus belasting gaat heffen over dividenden, neemt de populariteit van Cyprus als vestigingsland af.  Voor de mensen die zich afvragen welke alternatieve route ze nu moeten volgen, lijkt er een al een kandidaat te zijn. Malta schijnt inmiddels in populariteit gestegen te zijn doordat Cyprus dividendbelasting heeft ingevoerd. Maar wat maakt Malta dan zo’n interessante bestemming? In deze blog gaan we in op de voordelen van het ondernemen in Malta. Daarin bespreken we de volgende punten:

  1. EU-lidstaat
  2. Belasting in Malta
  3. Nadelen van ondernemen in Malta

EU-lidstaat

Malta is een EU-lidstaat, wat onder meer betekent dat je er vrij naartoe kunt reizen en er vrij kunt verblijven als EU-inwoner. Daarnaast gelden ook de andere basisvrijheden van de EU die voor ondernemers belangrijk zijn, namelijk de vestigingsvrijheid, vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van diensten. Dit bevordert het internationale handelen. Daarnaast gebruikt Malta ook de Euro als munteenheid, waardoor er geen extra administratieve lasten bij komen door verschillen in valuta. Ook is Engels de tweede taal in Malta en is Engels in het zakenleven zelfs de voertaal.

Belasting in Malta

In Malta bestaat er geen aparte vennootschapsbelasting, maar is er slechts één systeem om inkomsten te belasten. Op het eerste gezicht lijkt ondernemen in Malta ongunstig, omdat het tarief van de inkomstenbelasting in Malta 35% bedraagt. Doordat Malta een belastingkrediet systeem hanteert, waarmee het overigens uniek is binnen de EU, is de belastingdruk in Malta relatief laag. Dit belastingkredietsysteem werkt als volgt: aandeelhouders van een Maltese vennootschap kunnen de afgedragen inkomstenbelasting over de winst van de vennootschap terugvragen.

Voor het terugvragen van dit belastingkrediet gelden twee mogelijkheden. Voor passieve inkomsten geldt dat vijf zevende deel van de betaalde belasting kan worden teruggevraagd, voor actieve inkomsten geldt dat zes zevende deel van de betaalde belasting kan worden teruggevraagd. Dit betekent dat er voor de passieve inkomsten 25% van de winst kan worden teruggevraagd en voor actieve inkomsten 30% van de winst kan worden teruggevraagd. Voor het terugvragen van belasting is wel vereist dat er dividend is uitgekeerd, maar omdat Malta geen bronbelasting kent zijn dividenduitkeringen niet onderworpen aan dividendbelasting.

Kort gezegd komt dit dus neer op een effectieve belastingdruk van 10% voor passieve inkomsten en 5% voor actieve inkomsten.

Nadelen van ondernemen in Malta

Naast de bovengenoemde voordelen van het ondernemen in Malta zijn er ook een aantal nadelen. Doordat het belastingkredietsysteem vereist dat er een dividenduitkering is geweest, kan de cashflow van de onderneming verstoord worden, omdat er 25-30% van de winst uit de kas verdwijnt, is het niet aan de Maltese fiscus, dan wel aan de aandeelhouder. Daarnaast kan het ook voorkomen dat men in Malta wil ondernemen, maar wel in Nederland wil blijven wonen. In zo’n geval zal er voldaan moeten worden aan substance vereisten, waardoor er extra financiële en administratieve lasten bijkomen.

Vraagt u zich af of een onderneming in Malta voor u als ondernemer goed kan werken, neem dan contact met ons op. Ook voor vragen met betrekking tot het creëren van voldoende relevante substance kunt u bij ons terecht.  

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167