Bruto/netto berekeningen

Als werkgever maak je graag heldere afspraken met je werknemer over het salaris. Vaak wordt voor het sluiten van een arbeidscontract onderhandeld over de hoogte van het salaris. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn is het dan handig om een bruto/netto berekening te maken. Daarmee zorg je er bijvoorbeeld voor dat je weet hoeveel salaris er bruto verschuldigd is bij een overeengekomen netto salaris en kan je berekenen hoeveel de totale kosten bedragen voor het in dienst nemen van een werknemer.

Wat houdt een bruto/netto berekening in?

Een bruto/netto berekening laat kortgezegd zien welke kosten er gekoppeld zijn aan een bruto of een netto salaris. Hiermee kun je zien welk bedrag aan loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zijn op basis van een overeengekomen bruto of netto loon. Ook kan met een bruto/netto berekening worden bepaald welk brutoloon tot het gewenste nettoloon leidt en vice versa.

Kan ik zelf een bruto/netto berekening maken?

Het maken van een bruto/netto berekening is doorgaans een gecompliceerde opgave. Niet alleen moet men rekening houden met de schijventarieven van box 1 in de inkomstenbelasting, ook andere zaken zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn belangrijke factoren in de hoogte van de maandelijks af te dragen premies. Daarnaast geldt ook nog dat voor inkomen uit dienstbetrekking naast loonbelasting ook nog allerlei premies volksverzekeringen en andere sociale heffingen berekend en betaald moeten worden. Kortom: er zitten nog best wat haken en ogen aan het maken van een bruto/netto berekening.

Waarom een bruto/netto berekening maken?

Een bruto/netto berekening verschaft duidelijkheid over de gemaakte loonafspraken. Dit geldt zowel voor werknemer als werkgever. Voor een werknemer kan het belangrijk zijn om te weten welk brutoloon er gekoppeld is aan het door de werknemer gewenste nettoloon. Voor de werkgever is het daarentegen belangrijk om te weten welk brutosalaris er gepaard gaat met een bepaald nettosalaris, omdat op basis van het brutoloon onder andere de hoogte van het vakantiegeld en de loonbelasting wordt vastgesteld.

Het is dus van belang om een accurate bruto/netto berekening te maken, zodat er vooraf zekerheid bestaat over het loon van een werknemer. Om er zeker van te zijn dat een bruto/netto berekening accuraat is, adviseren wij u graag. Als u nog andere vragen heeft over bruto/netto berekeningen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167