Nederlandse import-BTW uitstel vergunning (Artikel 23 vergunning)

Import-BTW vrijstelling/uitzondering

Nederland heeft een speciaal import-BTW regime voor bedrijven die goederen importeren. Dit leidt tot voordelen vanuit een cash flow perspectief. Er kan een import-BTW uitstel vergunning, ook wel bekend als Artikel 23 vergunning, aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Het hebben van een Artikel 23 vergunning geeft zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen de mogelijkheid om goederen naar Nederland te importeren, zonder import-BTW te betalen. Formeel is er geen sprake van een uitzondering, omdat de BTW op een later tijdstip moet worden aangegeven.

Normaal gesproken, wanneer goederen Nederland binnenkomen van buiten de EU, moet de importeur van de goederen import-BTW betalen aan de Douane. Pas wanneer de import-BTW betaald is, kunnen de goederen verkocht of gebruikt worden in Nederland.

Als de Artikel 23 vergunning aan een onderneming wordt verleend, kan de onderneming de import-BTW uitstellen. In plaats van het betalen van BTW op het moment dat de goederen geïmporteerd worden, betaalt men dan pas bij het doen van BTW-aangifte aan het einde van het betreffende kwartaal.

Naast dat de Artikel 23 vergunning ervoor zorgt dat goederen direct in Nederland ingevoerd kunnen worden, zorgt de vergunning er ook voor dat de import-BTW geregistreerd wordt en op dezelfde aangifte teruggevraagd kan worden. Ondernemingen zonder Artikel 23 vergunning betalen import-BTW direct bij de invoer en zullen de teruggave doorgaans pas na 3 of 4 maanden nadat er betaald of teruggevraagd is, de betaalde voorbelasting terug ontvangen.

Cash flow voordelen

Het voordeel van een Artikel 23 vergunning is de mogelijkheid om het vervoer van goederen niet beïnvloed te laten worden door het verschuldigd zijn van import-BTW.

Zoals eerder in deze blog genoemd, is import-BTW doorgaans verschuldigd vanaf het moment van de import van goederen en moet het ook op dat moment betaald worden. Dit zorgt doorgaans voor een vertraging van het terug ontvangen van import-BTW ten opzichte van het terug ontvangen van de BTW bij het indienen van de BTW-aangifte. Dit kan 1 tot 3 maanden vertraging opleveren.

Met een Artikel 23 vergunning is de import-BTW verschuldigd na het doen van BTW-aangifte, waardoor dit moment gelijk valt met het moment waarop BTW terug gevraagd kan worden. Dit zorgt er dus voor de een onderneming alle betaalde voorbelasting in een keer terug ontvangt en daarmee in een netto nul positie terechtkomt ten aanzien van de BTW. Voor hulp bij de aanvraag van een Artikel 23 vergunning of het doen van BTW-aangifte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u hier graag mee.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167