Frankrijk voert digitax in

De Franse senaat heeft recentelijk een wetsvoorstel goedgekeurd op basis waarvan de Franse staat belasting kan heffen over de inkomsten van gigantische techbedrijven zoals Google en Amazon. De Amerikaanse bedrijven zouden getroffen worden door een heffing van 3% over alle inkomsten die ze in Frankrijk genereren. Nadat deze belasting in de Europese Unie al ter discussie heeft gestaan met daarbij de vraag of het Europees niveau centraal geregeld moest worden, heeft Frankrijk het heft in eigen handen genomen.

Digitax naar Franse begrippen

Zoals al eerder aangegeven zal de heffing gelden voor alle inkomsten die de gigantische techbedrijven in Frankrijk generen en zal de heffing dus 3% bedragen. Voorwaarde voor deze heffing is wel dat de totale omzet van de betreffende bedrijven minimaal € 750 miljoen bedragen en dat hiervan minimaal € 25 miljoen in Frankrijk omgezet wordt. De Franse staat verwacht de staatskist via deze maatregel te verrijken met een bedrag ter hoogte van zo’n € 400 miljoen.

De Franse minister van financiën Le Maire heeft gezegd dat Frankrijk een soeverein land is dat zelf beslissingen neemt over de belastingmaatregelen die zij nemen. Daarnaast stelt hij dat de digitax voldoet aan alle internationale regels met betrekking tot belastingwetgeving. De Fransen zullen het daarom ook onacceptabel achten wanneer maatregelen genomen worden die de Franse digitax zullen of kunnen dwarsbomen.

Amerikaanse inbreng

Vanuit de Verenigde Staten is er vooral kritisch gereageerd op de Franse invoering van de digitax. Enkele Amerikaanse handelsvertegenwoordigers vinden de maatregel oneerlijk, omdat het de Amerikaanse giganten zou benadelen ten aanzien van andere bedrijven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zelfs al een onderzoek laten instellen naar de digitax. Vanuit de Amerikaanse politiek zijn er positieve geluiden te horen over de aanpak van Trump. Senator Chuck Grassley noemt het invoeren van de digitax een protectionistische maatregel die ten koste gaat van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten.

Het instellen van een dergelijk onderzoek door de Verenigde Staten naar zogenoemde oneerlijke handelspraktijken zal weleens grote gevolgen kunnen krijgen. De Verenigde Staten hebben eerder onderzoek gedaan naar vermeende oneerlijke handelspraktijken van China, wat heeft geleid tot het opleggen van import- en exporttarieven ten aanzien van de handel met China. Uiteindelijk volgde hier zelfs de handelsoorlog uit waar de Verenigde Staten en China nu in verwikkeld zijn.

Digitax in Zuid-Europa?

Frankrijk is het niet het enige land in de Europese Unie dat heeft nagedacht over de problematiek omtrent het belasten van digitale diensten. In Italië en Spanje is men druk bezig om vergelijkbare wetgeving door te voeren en in Nederland heeft de PvdA een wetsvoorstel ingediend om digitax in te voeren. De vraag is echter wel of het er in Nederland van gaat komen. Staatssecretaris Menno Snel van financiën heeft in het verleden al aangegeven dat hij er geen noodzaak in ziet om hier op nationaal niveau nieuwe wetgeving door te voeren. Aanleiding hiervoor is dat het een probleem is dat zich op globale schaal afspeelt en de Europese Unie en de OESO momenteel ook druk op zoek zijn naar een oplossing hiervoor.

Of het op Europees niveau tot wetgeving over digitax gaat komen is nog maar de vraag, aangezien Denemarken, Ierland, Finland en Zweden niet bereid zijn om hun medewerking te verlenen. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat er op korte termijn digitax-wetgeving verwacht kan worden op Europees niveau.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167