Belasting op digitale diensten

Belasting op digitale diensten is actueler dan ooit. Nadat enkele van ’s werelds grootste bedrijven (bijvoorbeeld Google) miljarden bleken te besparen door het leveren van digitale diensten ontstonden er geluiden vanuit de Europese Unie dat hier iets aan gedaan moet worden. De Europese Commissie begon zelfs al over het invoeren van een digitax, een belastingheffing op digitale diensten. Opvallend is dat de Verenigde Staten hier lijnrecht tegenover staan wat de visie op dit onderwerp betreft, want zij vinden het onnodig om extra maatregelen te nemen.

Dit onderwerp is in Nederland inmiddels ook onderwerp van politieke debatten geworden. Nadat er nog geen actie vanuit de kant van de EU lijkt te komen, wordt er in Nederland namelijk overwogen om maatregelen te nemen op nationaal niveau. In deze blog zullen we verder ingaan op de punten die Staatssecretaris van Financiën Menno Snel beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer.

Waardecreatie en heffing op dezelfde plek?

Een van de geldende universele uitgangspunten van belastingheffing over winsten is dat de heffing plaats moet vinden waar de waarde gecreëerd wordt. Het huidige Nederlandse stelsel heeft tot gevolg dat het bepalen van de plaats van de waardecreatie vooral beïnvloed wordt door de fysieke aanwezigheid van een bedrijf. Dit leidt er ook toe dat de heffing met name gebaseerd wordt op de fysieke aanwezigheid van een bedrijf.

Hoe zit het met de Europese digitax?

Momenteel wordt er binnen de EU gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor het implementeren van maatregelen om digitale diensten te kunnen belasten. Volgens Staatssecretaris Snel staat er al een politiek akkoord geagendeerd in december 2019 voor het invoeren van een digitaledienstenbelasting. Daarnaast hebben verschillende lidstaten aangekondigd dat ze nationale maatregelen gaan nemen en hebben ook enkele lidstaten al maatregelen genomen.

Binnen de EU wordt inmiddels onderhandeld over minder vergaande maatregelen voor het invoeren van een digitaledienstenbelasting, namelijk digitale-advertentiebelasting. Het Nederlandse kabinet is niet van plan om deze meer beperkte digitaledienstenbelasting in te voeren.

Nationale belasting op digitale diensten?

Uit de brief van Staatssecretaris Snel blijkt ook dat de OESO zich momenteel buigt over dit vraagstuk. Digitale ondernemingen opereren veelal op globale schaal, dus geeft dit aanleiding om er op globaal niveau naar te kijken. Binnen de EU wordt gekeken naar mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing. Dit geldt totdat de OESO met een oplossing komt. Daarom vindt de Staatssecretaris nationale maatregelen op dit gebied overbodig.

Daarnaast geeft het kabinet de voorkeur aan een mondiale aanpak, dus zijn er geen plannen om een nationale digitaledienstenbelasting in te voeren. Nederland stelt zich dus afwachtend op in de hoop dat de OESO snel met een oplossing komt.

BTW over digitale diensten?

In de Verenigde Staten wordt er in sommige gevallen ook belasting geheven over (digitale) diensten, dus is het verstandig om bij het verlenen van diensten aan/naar de VS altijd advies in te winnen. Wij kunnen u hiermee helpen. Ook kunnen wij u helpen wanneer u op Europese schaal (digitale) diensten levert. In Europa rijst vaak de vraag welke BTW er van toepassing is. Meestal is de plaats van de verlening van de dienst hierbij van belang. Wat de plaats van de verlening van de dienst is bij digitale diensten is niet eenvoudig vast te stellen. Onze BTW-specialisten kunnen u hier goed mee helpen.

Het begrijpen van de belasting op digitale diensten is cruciaal voor uw bedrijf. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de regels en tarieven? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder om aan de wetgeving te voldoen en uw online activiteiten optimaal te beheren.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167