Ben ik afvalbijdrageplichtig voor de Afvalbeheersbijdrage?

U bent afvalbijdrageplichtig voor de Afvalbeheersbijdrage en moet zich aanmelden bij het Afvalfonds. Als u binnen een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt brengt en/of na invoer afvoert. U bent bijdrageplichtig als u ondernemer bent in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en een van de volgende handelingen verricht. Let op: dit geldt ook wanneer uw bedrijf niet in Nederland gevestigd is en direct (online) aan Nederlandse consumenten verkoopt.

Toevoegen verpakkingsmateriaal

U voegt verpakkingen toe aan uw goederen of laat iemand dit in opdracht voor uw onderneming doen, waarna uw goederen worden verkochte aan een derde in Nederland. Wanneer dit het geval is, betaalt u een bijdrage voor alle gebruikte verpakkingsmaterialen. Als het bijvoorbeeld gaat om etenswaren die in potten verkocht worden, betaalt u de bijdrage over de potten, etiketten, deksels. Ook van dozen waar de potten in geleverd worden en de folie om de pallets waar de dozen op staan. Wanneer er sprake is van een eenmalig logistiek hulpmiddel (zie daarvoor onze andere blog), moet hierover ook een bijdrage betaald worden.

Ontdoen van verpakkingsmateriaal na import

U importeert goederen naar Nederland en u verwijdert na import het verpakkingsmateriaal en dit voert u af. U bent bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal dat u verwijdert en afvoert.

Dit houdt dus in dat in het eerder geschetste voorbeeld, u alleen een bijdrage betaalt voor het verwijderen en afvoeren van de folie om de pallets.

Import en ter beschikking stellen aan een derde in Nederland

U importeert goederen naar Nederland en stelt deze goederen ter beschikking aan een derde in Nederland. U bent dan bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal waarin de goederen naar Nederland zijn geïmporteerd. Dit betekent dat u voor alle verpakkingsmaterialen bijdrageplichtig bent. In het voorbeeld met de potten zijn dat dus dezelfde materialen als wanneer u deze zelf heeft toegevoegd.

Onderdrempelig

U bent afvalbijdrageplichtig voor de Afvalbeheersbijdrage en moet zich aanmelden bij het Afvalfonds. Wanneer u binnen een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo aan verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import. U bent bijdrageplichtig wanneer u ondernemer bent in de zin van artikel 7 lid 1 en 2 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en een van de volgende handelingen verricht. Let op: dit geldt ook wanneer uw bedrijf niet in Nederland gevestigd is en direct (online) aan Nederlandse consumenten verkoopt.

U bent ook afvalbijdrageplichtig voor de Afvalbeheersbijdrage wanneer u onderdrempelig bent en frisdranken en/of waters verkoopt in flessen die uit kunststof vervaardigd zijn. Deze hebben een inhoud van minimaal 75cl en je neemt niet deel aan het statiegeldsysteem.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167