Investeren in Nederland, hoe doe ik dat?

Wanneer je als individu wil investeren in Nederland, zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen. In deze blog gaan we in op enkele verschillende mogelijkheden en welke gevolgen dat kan hebben. We focussen daarbij op de mogelijkheden met winstbewijzen en aandelen.

Investeren in Nederland: Deelnemen via winstbewijzen

Een winstbewijs geeft degene die hier eigenaar van is, de participant, recht op de winst van een vennootschap. Dit recht ziet alleen op de nettowinst van de vennootschap, niet op het vermogen. Daarnaast geeft een winstbewijs geen eigendomsrecht op de vennootschap of de aandelen van de vennootschap. Dit brengt ook met zich mee dat een winstbewijs geen recht geeft op stemrecht en/of zeggenschap.

Omdat er vele soorten winstbewijzen zijn en deze niet bij de notaris ingeschreven hoeven te worden, kunnen veel elementen van een contract zelf bepaald worden. Bij investeren in Nederland heb je daardoor zelf in de hand hoe complex het contract wordt en hoe het winstbewijs gewaardeerd zal worden. Ook is er geen besluit vereist voor uitgifte van een winstbewijs.

Investeren in Nederland: Deelnemen via aandelen

Deelname via aandelen geeft de participant een eigendomsrecht op de vennootschap. Aandelen kunnen zonder stemrecht en zonder winstrecht worden uitgegeven. Let hierbij wel op dat dit niet tegelijkertijd kan. Aandelen kunnen niet tegelijkertijd geen stemrecht én geen winstrecht bevatten.

Uitgifte of verkoop van aandelen vereist wel tussenkomst van een notaris. Een nadeel van deelname via aandelen is dat er weinig mogelijkheid is tot het afwijken van standaard aandelen, waardoor er dus minder flexibiliteit bestaat bij de waardering van aandelen.

Investeren in Nederland: Deelnemen via een portfolio investering

Wanneer een natuurlijk persoon een belang in winstbewijzen en/of aandelen van minder dan 5% in totaal houdt in een vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal, dan wordt de waarde van de winstrechten en/of aandelen belast in box 3 tegen een fictief rendement. Het voordeel hiervan is dat de waarde van de winstbewijzen en/of aandelen in box 3 op simpele wijze beperkt gehouden kan worden, namelijk door aanschaf met geleend geld. Door met geleend geld in te kopen ontstaat er in dezelfde box 3 een schuld die tegenover de waarde van winstbewijzen/aandelen staat. Hierdoor is er minder of zelfs geen inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd over de gehouden winstbewijzen en/of aandelen.

Winst- en dividenduitkeringen zijn onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting van 15%. Bij de vennootschapsbelasting-aangifte kan de betaalde 15% dividendbelasting in aanmerking worden genomen.

Het is mogelijk om zowel minder dan 5% winstbewijzen als minder dan 5% aandelen tegelijkertijd te bezitten, zonder te worden gekwalificeerd als aanmerkelijkbelanghouder. Dit is voordelig, want dan blijf je belastingplichtig in box 3, waar het niet afzonderlijk belast wordt. Het netto-inkomen in box 3 is daardoor gelijk aan het bruto-inkomen in box 3.

Deelnemen via een investering die aanmerkelijk belang oplevert

Wanneer je als individu wil investeren in Nederland, zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen. In deze blog gaan we in op enkele verschillende mogelijkheden en welke gevolgen dat kan hebben. We focussen daarbij op de mogelijkheden met winstbewijzen en aandelen. Wanneer het belang in winstbewijzen en/of aandelen meer dan 5% bedraagt, worden de hieruit voortvloeiende inkomsten niet langer in box 3 belast, maar in box 2. Dit brengt met zich mee dat het inkomen belast zal worden tegen 25% belasting, vanwege het aanmerkelijk belang.

Je kunt ervoor kiezen om de winstbewijzen en/of aandelen via een persoonlijke holding te houden, waardoor de 25% box 2 belasting kan worden uitgesteld. De uitgekeerde dividenden worden dan namelijk vrijgesteld van belasting op grond van de deelnemingsvrijstelling. Zodra de ontvangen dividenden aan de natuurlijke persoon worden uitgekeerd, wordt dit belast met de 25% box 2 belasting.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167