Vermogen anonimiseren via CV

In 2015 nam de Belastingdienst de vierde anti-witwasrichtlijn aan. De adoptie van de richtlijn had geen wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving tot gevolg. Rulings die voor die aanname zijn afgegeven, zijn dus niet aangepast of ingetrokken. Desalniettemin voert de Belastingdienst voor het anonimiseren van vermogen sindsien niet langer een vooroverleg over structuren. Dat ontlokte bij de Kamer vragen over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap of cv. In wat volgt, leest u de antwoorden die staatssecretaris van Financiën Menno Snel verschaft.

CV in legale zin

Het Wetboek van Koophandel stelt aan samenwerkingsverbanden als de vof en de cv de bedrijfseis. Daaraan is in de regel voldaan als met een winstoogmerk wordt deelgenomen aan het economisch verkeer om inkomsten te verkrijgen. Dat betekent evenwel niet dat er  ook in fiscale zin een onderneming is. De handel in goederen kwalificeert namelijk in de regel wel als een onderneming in fiscale zin, maar het enkele houden van aandelen niet.

CV in fiscale zin

Overtreedt een cv dat in fiscale zin een onderneming drijft het beheersverbod? Dan behandelt de Hoge Raad de commanditaire vennoot als alsbeherend vennoot en daarmee als ondernemer voor de Inkomstenbelasting. De rechtsvorm van de cv verandert daardoor niet. Als de cv kwalificeert als een open cv kwalificeert, is zij vennootschapsbelastingplichtig. De open cv moet dan in de aangifte Vpb de winstaandelen van de beherende vennoten in mindering op haar winst brengen. Dat geldt ook voor het winstaandeel van de commanditaire vennoot die door de overtreding van het beheersverbod als beherend vennoot wordt behandeld.

Vermogen anonimiseren 

De staatssecretaris kan niet uitsluiten de open cv nog steeds ingezet zal worden dat nog steeds gebruik gemaakt wordt van de open cv om vermogen te anonimiseren. De Belastingdienst geeft nog steeds opverzoek beschikkingen af voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie. Dezeanonimiseringsstructuren zijn niet opgezet om minder inkomstenbelasting tebetalen of om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen.Daarom is er geen reden om dergelijke structuren niet op te zetten.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167