Bespaar op BTW

De verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 kan tot vragen leiden bij leveringen en diensten die vlak voor of na 1 januari 2019 worden verricht. In de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 is hier wat meer duidelijkheid over gegeven.

Voor goederen en diensten die nu nog onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen gaat per 1 januari 2019 een tarief van 9% gelden. Om te bepalen welk tarief rond 1 januari van toepassing is, verschaft de Nota naar aanleiding van het Belastingplan 2019 hierover wat meer duidelijkheid. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen ondernemers die het kasstelsel toepassen en ondernemers die het factuurstelsel toepassen.

Ondernemers die kasstelsel toepassen

Voor ondernemers die het kasstelsel gebruiken is het moment waarop ze de betaling ontvangen bepalend voor welk tarief ze moeten toepassen. Het tarief van 6% mag dus gehanteerd worden als voor een factuur van 2018 de betaling nog in 2018 wordt ontvangen. Krijgt een ondernemer de betaling in 2019 (maar factuur is van 2018) dan moet hij het 9%-tarief hanteren.

Ondernemers die factuurstelsel gebruiken

Bij gebruikers van het factuurstelsel moet er bekeken worden of er aan een ondernemer/rechtspersoon is geleverd of dat er een levering aan een particulier plaatsvindt. Bij leveringen en diensten aan een andere ondernemer moet er een factuur worden uitgereikt. De datum van uitreiking van deze factuur is beslissend. Als de factuur dus nog in 2018 wordt uitgereikt voor een levering of dienst mag er 6% BTW op komen te staan. Voor een levering die in december 2018 plaatsvindt, maar waarvoor de factuur pas in januari 2019 wordt uitgereikt, moet de ondernemer een tarief van 9% hanteren. Om zeker 6% in rekening te kunnen brengen zal een ondernemer die het factuurstelsel hanteert dus voor een prestatie die nog in 2018 plaatsvindt ook de factuur nog dit jaar moeten uitreiken. Op facturen die zijn opgemaakt voor leveringen en diensten die voor 1 december 2018 hebben plaatsgevonden mag de ondernemer sowieso het 6%-tarief zetten.

Leveren aan particulier

Bij leveringen en diensten aan particulieren is het moment van verrichting doorslaggevend voor de toepassing van het tarief. Een voorbeeld: ondernemer levert een product aan een particulier op 11 december 2018. Zij ontvangt de factuur op 6 januari 2019. Op de factuur moet de ondernemer 6% BTW in rekening brengen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167