Bespaar op BTW

De verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 kan tot vragen leiden bij leveringen en diensten die vlak voor of na 1 januari 2019 worden verricht. In de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 is hier wat meer duidelijkheid over gegeven. Bespaar op BTW door goed op de timing van uw leveringen en diensten te letten.

Voor goederen en diensten die nu nog onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen gaat per 1 januari 2019 een tarief van 9% gelden. Om te bepalen welk tarief rond 1 januari van toepassing is, verschaft de Nota naar aanleiding van het Belastingplan 2019 hierover wat meer duidelijkheid. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen ondernemers die het kasstelsel toepassen en ondernemers die het factuurstelsel toepassen.

Ondernemers die kasstelsel toepassen

Voor ondernemers die het kasstelsel gebruiken is het moment waarop ze de betaling ontvangen bepalend voor welk tarief ze moeten toepassen. Je mag het tarief van 6% hanteren als je de betaling voor een factuur van 2018 nog in 2018 ontvangt. Krijgt een ondernemer de betaling in 2019 (maar factuur is van 2018) dan moet hij het 9%-tarief hanteren.

Ondernemers die factuurstelsel gebruiken

Gebruikers van het factuurstelsel moeten bepalen of ze aan een ondernemer/rechtspersoon of aan een particulier leveren. Bij leveringen en diensten aan een andere ondernemer moet je een factuur uitreiken. De datum van uitreiking van deze factuur is beslissend. Als je de factuur nog in 2018 uitreikt voor een levering of dienst, mag je 6% BTW rekenen. Voor een levering in december 2018, maar met een factuur die pas in januari 2019 wordt uitgereikt, moet je een tarief van 9% hanteren.Om zeker 6% in rekening te kunnen brengen zal een ondernemer die het factuurstelsel hanteert dus voor een prestatie die nog in 2018 plaatsvindt ook de factuur nog dit jaar moeten uitreiken. Op facturen die zijn opgemaakt voor leveringen en diensten die voor 1 december 2018 hebben plaatsgevonden mag de ondernemer sowieso het 6%-tarief zetten.

Leveren aan particulier

Bij leveringen en diensten aan particulieren is het moment van verrichting doorslaggevend voor de toepassing van het tarief. Bespaar op BTW door het juiste moment te kiezen. Een voorbeeld: een ondernemer levert een product aan een particulier op 11 december 2018. Zij ontvangt de factuur op 6 januari 2019. Op de factuur moet de ondernemer 6% BTW in rekening brengen.

Heeft u vragen of wilt u advies over hoe u kunt besparen op BTW? Neem dan contact met ons op!

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167