Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage

Wet Financiële Betrekkingen Buitenland van maart 1994 legt Bijzondere Financiële Instellingen of BFI’s een aangifteplicht op. Daardoor moeten BFI’s jaarlijks een benchmarkrapport indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) zodat die de legitimiteit van de BFI’s financiële transacties kan nagaan. Die plicht wordt echter vaak vergeten. Het is dan ook hoog tijd om actie te nemen.

BFI: Bijzondere Financiële Eenheid

Elke onderneming of instelling gevestigd in Nederland (en dus ingezetene) wordt als een BFI beschouwd, ongeacht de rechtsvorm, waarvan:

 

Aangifteverplichting benckmarkrapportage

Welnu, als uw onderneming of instelling onder de bovenstaande definitie valt, is het een BFI. U bent dan ook wettelijk verplicht jaarlijks een benchmarkrapportage in te dienen bij de DNB. Dat houdt ook in dat u de onderneming ook als BFI bij de DNB hoort te registreren. Op basis van de benchmarkrapportage, die de betalingsbalans en internationale investeringspositie weergeeft, kan de DNB dan de legitimiteit van uw transacties toetsen. Zo’n jaarlijkse benchmarkrapportage kan overigens ook voordelig zijn voor de ondermeing zelf, aangezien de rapportage de jaarlijkse groei en economische levensvatbaarheid of houdbaarheid in kaart brengt.

 

Hebt u meer vragen over de benchmarkrapportage of de aangifteplicht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167