Malta en zeelui: een perfecte fiscale match

Door: ShekibMunsefzadeh

Iedere zeeman is er mee bekend, u moet hard werken voor uw geld, bent vaak van huis en dus ook weinig in Nederland. Elk jaar gebeurt dan ook weer hetzelfde fenomeen: de belastingaangifte die ingevuld moet worden en uiteindelijk de blauwe brieven die op de mat vallen. Voor de meeste is dit toch wel weer schrikken. Voor de meeste zeemannen hebben wij nu daarom een antwoord waar zij wel blij mee zullen zijn: Malta.

Voor mensen die vaak van huis zijn en hun geld elders verdienen hebben de meeste landen afspraken gemaakt waar dit uiteindelijk belast word, namelijk met belastingverdragen. Als dit niet het geval was, zou de werknemer in twee of meerdere landen belasting moeten betalen over zijn salaris. Tevens hebben veel landen nog zelf hun eigen regelingen. Standaard moet er in het land waar gewerkt wordt de belasting betaald worden, behalve wanneer de 183-dagen regeling toegepast kan worden.

De 183-dagen regeling houdt in dat men onbelast in het werkland kan werken en daar geen belasting over zijn inkomsten hoeft te betalen, maar hier wel zitten een aantal haken en ogen aan.

De werknemer moet korter dan 183 dagen verblijven in het werkland in een bepaalde periode. De periode waarin er minder dan 183 dagen verbleven mag worden verschilt in veel gevallen. Soms zijn dit 12 maanden en soms ook een kalenderjaar. Het is belangrijk dat in de gaten wordt gehouden dat alle dagen in het werkland meetellen, dus ook weekenden en vakantiedagen

De werknemer moet betaald worden door een werkgever die niet in het werkland is gevestigd
De werknemer mag ook niet in een vaste inrichting van de werkgever werken in het buitenland

In veel gevallen moet er dan in het woonland nog wel belasting betaald worden, terwijl de aanwezigheid in Nederland miniem is. Een gunstigst antwoord hierop is Malta.

Malta kent een territoriaal belastingsysteem waarbij belasting verschuldigd als er aanwezigheid is op Maltees gebied. In Malta kan er als zeeman gebruik gemaakt worden van een regeling en daarmee vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden namelijk:

Er moet in een Malta een appartement of huis gehuurd worden;
Het mag geen vakantiewoning zijn en moet als eigen woning dienen. Deze woning mag ook niet commercieel verhuurd worden;
Er mag niet gevaren worden onder de Maltese vlag en de boot mag geen eigendom zijn van een Maltees bedrijf;
De inkomsten mogen niet ontsproten zijn op het territorium van Malta.

Indien er toch gevaren wordt op Maltese territoria wordt alleen belasting betaald over de inkomsten die toerekenbaar zijn aan de feitelijke tijd, langer dan één maand, die worden genoten op Maltees gebied.

Daarnaast moet er een aanvraag gedaan worden voor een verblijfsvergunning in Malta. Hierbij moet men aanwezig zijn in Malta bij het aanvragen en ophalen van de verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning is 2 jaar geldig.

Ten slotte is er wekelijks ongeveer een bedrag van € 60,- verschuldigd om sociaal verzekerd te blijven.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen om te bepalen hoe een emigratie traject eruit kan zien.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167