Malta en zeelui: een perfecte fiscale match

Elke zeeman weet het: u moet hard werken voor uw geld, bent vaak van huis en dus ook weinig in Nederland. Elk jaar gebeurt hetzelfde fenomeen opnieuw: de belastingaangifte die ingevuld moet worden en uiteindelijk de blauwe brieven die op de mat vallen. Voor de meeste is dit toch wel weer schrikken. Veel zeemannen zullen blij zijn met ons antwoord: Malta.

Belastingverdragen en dubbele belastingen voorkomen

Mensen die vaak van huis zijn en hun geld elders verdienen, vallen onder belastingverdragen. Deze verdragen bepalen in welk land hun inkomen uiteindelijk belast wordt. Als dit niet het geval was, zou de werknemer in twee of meerdere landen belasting moeten betalen over zijn salaris. Tevens hebben veel landen nog zelf hun eigen regelingen. Standaard moet u belasting betalen in het land waar u werkt. Een uitzondering is de 183-dagenregeling, als die van toepassing is.

De 183-dagenregeling: voorwaarden en uitzonderingen

De 183-dagenregeling betekent dat men onbelast in het werkland kan werken en daar geen belasting over inkomsten hoeft te betalen. Er zitten echter een aantal haken en ogen aan.

  1. De werknemer moet korter dan 183 dagen verblijven in het werkland in een bepaalde periode. De periode waarin er minder dan 183 dagen verbleven mag worden verschilt in veel gevallen. Soms zijn dit 12 maanden en soms ook een kalenderjaar. Het is belangrijk dat in de gaten wordt gehouden dat alle dagen in het werkland meetellen, dus ook weekenden en vakantiedagen.
  2.  De werknemer moet betaald worden door een werkgever die niet in het werkland is gevestigd.
  3. De werknemer mag ook niet in een vaste inrichting van de werkgever werken in het buitenland.

Belastingen in Malta: een gunstige optie voor zeelui

In veel gevallen moet er dan in het woonland nog wel belasting betaald worden, terwijl de aanwezigheid in Nederland miniem is. Een gunstigst antwoord hierop is Malta.

Malta kent een territoriaal belastingsysteem waarbij belasting verschuldigd als er aanwezigheid is op Maltees gebied. In Malta kan er als zeeman gebruik gemaakt worden van een regeling en daarmee vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden namelijk:

  1. Er moet in een Malta een appartement of huis gehuurd worden;
  2. Het mag geen vakantiewoning zijn en moet als eigen woning dienen. Deze woning mag ook niet commercieel verhuurd worden;
  3. Er mag niet gevaren worden onder de Maltese vlag en de boot mag geen eigendom zijn van een Maltees bedrijf;
  4. De inkomsten mogen niet ontsproten zijn op het territorium van Malta.

Indien er toch gevaren wordt op Maltese territoria wordt alleen belasting betaald over de inkomsten die toerekenbaar zijn aan de feitelijke tijd, langer dan één maand, die worden genoten op Maltees gebied.

Daarnaast moet er een aanvraag gedaan worden voor een verblijfsvergunning in Malta. Hierbij moet men aanwezig zijn in Malta bij het aanvragen en ophalen van de verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning is 2 jaar geldig.

Ten slotte is er wekelijks ongeveer een bedrag van € 60,- verschuldigd om sociaal verzekerd te blijven.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen om te bepalen hoe een emigratie traject eruit kan zien.

Door: ShekibMunsefzadeh

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167