Belastingboetes reduceren

Bent u door de belastingdienst beboet? Dan doet u er altijd goed aan om een bezwaar in te dienen. Lees verder en vind uit waarom dat zo is en hoe u belastingboetes kunt reduceren.

Heeft u of uw bedrijf een belastingboete gekregen van de Belastingdienst? Dan doet u er verstandig aan hiertegen in bezwaar te gaan binnen zes weken na dagtekening van de brief waarin die belastingboete is opgelegd. Ook kunt u, hangende het bezwaar, verzoeken om uitstel van betaling.

Wanneer de belastingboete na bezwaar of beroep komt te vervallen, hebt u waarschijnlijk recht op een forfaitaire vergoeding van juridische kosten. In de overgrote meerderheid van de gevallen worden bovendien ook belastingboetes die op zichzelf op juiste gronden zijn opgelegd, verminderd na bezwaar of beroep.

Daarom raden wij aan altijd tegen belastingboetes in bezwaar te gaan. Een goed geschreven en beargumenteerde brief is daarbij een groot pluspunt. Een belastinginspecteur is nu eenmaal geneigd een professionele juridische brief serieuzer te nemen dan een brief van een leek.

DTS Duijn’s Tax Solutions kan voor u de bezwaar- en beroepsprocedure voeren. Wij krijgen opgelegde belastingboetes vrijwel altijd fors omlaag. Daarnaast kunnen wij u adviseren over praktische en administratieve maatregelen om belastingboetes in de toekomst te voorkomen.

Een juridische procedure hoeft niet duur te zijn. In sommige gevallen vergoedt de Belastingdienst deze zelfs (deels). Neem gerust contact op met een van onze specialisten (Joost) om meer informatie in te winnen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167