Bitcoins (cryptocurrency) enbelasting: FAQ

Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en hun antwoord.

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting FAQ

Maken mijn Bitcoins deel uit van mijn belastbaar vermogen?
Bitcoins en andere cryptocurrency zijn niet uitgezonderd van vermogensrendementsheffing over je Box 3-vermogen. Over je totale Box 3-vermogen, inclusief cryptocurrency, min de heffingsvrijdrempel van EUR 25.000, betaal je 30% * 4% = 1,2% belasting. Sinds 2017 variëren deze percentages. Voor grote vermogens kan de belasting hoger uitvallen. Wijkunnenditberekenen.

Hoe moet ik mijn Bitcoins waarderen?
Het Box 3-vermogen dat je opgeeft wordt gewaardeerd op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Je geeft dus voor je aangifte over 2016 de waarde van je Bitcoins of andere cryptocurrency per 1 januari 2016 op. Het verzwijgen van vermogen in cryptocurrency is strafbaar. Per 1 januari 2017 is bovendien de inkeerregeling voor verzwegen vermogen afgeschaft. Wij kunnen helpen om de belastingimpact zo laag mogelijk te houden.

Moet ik BTW rekenen over een bitcointransactie?
Het Europees Hof van Justitie heeft besloten dat cryptocurrency betaalmiddelen zijn en dus niet belast met BTW.  Evenwel zijn er verschillende uitzonderingen. Het is daarom verstandig u steeds beter te informeren wanneer u bticointransacties uitvoert.

Zijn mijn Bitcoin-verkoopwinsten belastbaar inkomen?
Nee, in beginsel niet. Vermogenswinsten in Box 3 worden al ‘fictief’ belast met de vermogensrendementsheffing. Een rendement van meer dan 4% is daardoor feitelijk belastingvrij. Als je zodanig actief in cryptocurrency handelt dat de Belastingdienst je als ondernemer ziet, kunnen deze inkomsten in Box 1 vallen en tegen de reguliere inkomstenbelastingtarieven worden belast. Dit kan oplopen tot 52%. De lijn tussen beleggen en ondernemen is soms dun. Hierover kunnen we nader adviseren. Omdat de winsten nogal disproportioneel zijn tegenover andere beleggingsvormen is de Belastingdienst hierop toegespitst.

Ik krijg betaald in Bitcoins. Is dit belast?
Inkomsten uit werkzaamheden in het economisch verkeer zijn belast, of je nu in euro’s, dollars, natura of bitcoins betaald krijgt. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers. Ook eenmalige verdiensten worden in principe belast als ‘resultaat overige werkzaamheden’. In principe hanteer je de koers van de euro op het moment van betaling. Een betaling zonder tegenprestatie zal doorgaans kwalificeren als gift. Hierover kan schenkbelasting worden geheven. Giftenuit het buitenlandzijnvaakbelastingvrij.

Ik delf zelf bitcoins. Moet ik hier belasting over betalen?
Cryptocurrency zijn door het Europese Hof van Justitie vrijgesteld van BTW. Hier kom je dus niet mee in aanraking, zelfs niet als je delft als ondernemer. Je kunt ook voorbelasting niet aftrekken. Mogelijk beschouwt de Belastingdienst het delven van cryptocurrency als onderneming, of als ‘overige werkzaamheid’. Dit hangt af van feiten en omstandigheden en hierover kunnen wij nader adviseren.

Ik delf zelf bitcoins. Kan ik de kosten hiervan in aftrek nemen?
Niet wanneer je dit niet als ondernemer doet. Als het minen wel een onderneming vormt, kun je zakelijke kosten (zoals stroomverbruik) aftrekken.

 

 

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167