Afloop van inkeer van zwart geld en andere belastbare bezittingen

We kunnen u bijstaan bij de inkeerprocedure, nu het nog kan. Op die manier kan u veel hogere boetes (die standaard zijn per ingang van 2018) vermijden.

Nog steeds houden duizenden Nederlanders belastbare bezittingen achter voor de Nederlandse belastingdienst of menen ze onterecht dat bepaalde bezittingen niet belast zijn in Nederland. Hierdoor loopt de fiscus vele miljoenen aan belastinggeld mis. Omdat zulk zwart spaargeld en andere buitenlandse bezittingen vaak moeilijk op te sporen zijn, moedigde de Belastingdienst voorheen altijd ‘inkeer’ aan. Dit betekent dat de belastingontduiker die zich uit eigen beweging meldt bij de Belastingdienst geen of een sterk gereduceerde boete krijgt. De niet betaalde belasting moet hij alsnog wel betalen.

Anno 2017 zijn de technologische hulpmiddelen voldoende geavanceerd en is de internationale samenwerking zo veelomvattend (gegevensuitwisseling met meer dan 100 landen) dat de Belastingdienst de inkeerincentive per 1 januari 2018 intrekt. De Staatssecretaris van Financiën is ervan overtuigd dat de Belastingdienst zonder medewerking van belastingplichtigen zwartspaarders kan betrappen en beboeten. Daar slagen ze over het algemeen ook in.

De inkeerboete is in juli 2016 al verhoogd van 60% naar 120% van de te betalen belasting. Wanneer je betrapt wordt zonder inkeer kan de boete oplopen tot zo’n 300%. Vanaf 1 januari 2018 geldt die laatste dus voor elke zwartspaarder. Conclusie: keer je zo snel mogelijk in, nu je nog kunt ‘profiteren’ van de boete van 120%. Per 2018 is die nog duurder. Wij kunnen u bijstaan in de procedure of op een andere wijze helpen boetes te verminderen of vermijden. Aarzel niet om me. de Leeuw te contacteren voor meer informatie ( https://www.duijntax.com/en/contact?subject=Joost%20de%20Leeuw).
Nota bene: Een vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer uw 30%-regeling na 5, 8 of 10 jaar verloopt. Op dat moment moet u al uw belastbare bezittingen, waar ook ter wereld, aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting van het hele eerste jaar na de afloop van de 30%-regeling.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167