Uitbreiding van de btw-MOSS-regeling naar e-commerce

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor nieuwe wetgeving op gebied van e-commerce en btw. Een van de voorstellen die op tafel ligt is de uitbreiding van de btw-MOSS-regeling naar e-commerce. De regeling wordt mogelijk uitgebreid naar leveringen van goederen onder de zogenaamde ‘afstandsverkoopregeling’. Daarbij wordt gedacht aan een gemeenschappelijke drempel voor de Europese Unie voor btw-vrijstelling voor e-commerceactiviteiten. Mochten deze voorstellen omgezet worden tot een wetswijziging, dan heeft dat gevolgen voor veel e-commercebedrijven.

Wat is de MOSS-regeling?

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten (digitale diensten) gewijzigd. Deze digitale diensten zijn nu altijd belast in het land waar de particuliere afnemer woont. Om te voorkomen dat u zich in elk EU-land als ondernemer moet registreren, is de MOSS-regeling van start gegaan. De MOSS-regeling bestaat uit een EU-regeling en een niet-EU-regeling. Deze regelingen geven ondernemers de mogelijkheid om de btw die zij over deze diensten moeten betalen, aan te geven in één EU-land. Zij moeten daarvoor wel telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten leveren aan particulieren in andere EU-landen.

Uitbreiding naar afstandsverkoop

Onder de huidige regeling moten bedrijven die producten uit één lidstaat aan een particuliere klant in een andere lidstaat leveren btw in rekening brengen in de staat waar het vervoer van dat product eindigt. De omzetdrempel wordt voor het gemak even buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat het kan voorkomen dat een bedrijf btw-aangifte moet doen in meer dan twintig lidstaten. Om deze administratieve rompslomp te vereenvoudigen, overweegt de Commissie om de regeling uit te breiden naar levering onder de afstandsverkoopregeling. Wat houdt dat in? E-commerce bedrijven, die goederen verkopen binnen de EU, mogen dan ook gebruik gaan maken van de btw-MOSS-regeling. Momenteel mogen slechts bedrijven die telecommunicatie-, omroep-, of elektronische diensten leveren aan meerdere lidstaten gebruik maken van de regeling. Als de plannen door gaan hoeven ook e-commercebedrijven slechts één btw-aangifte te doen.

Vrijstellingsdrempel voor e-commerce

Op dit moment hoeven e-commerceondernemingen de afstandsverkoopregeling alleen toe te passen als zij de omzetdrempel overschrijden. Deze drempel is bepaald door de lidstaat waarin de producten geleverd worden. De geruchten gaan dat de Commissie van plan is de verschillende drempels af te schaffen en een gemeenschappelijke drempel te introduceren. Als e-commercebedrijven onder die gemeenschappelijk drempel blijven hoeven zij geen btw-aangifte te doen.

Een gunstig voorstel dus, voor alle bedrijven in de e-commerce door de uitbreiding van de btw-MOSS-regeling naar e-commerce. Wat de precieze inhoud is van de voorstellen en wanneer deze eventueel omgezet worden in wetswijzigingen is nog onzeker. Ook al kunnen we om die reden nog niet dieper ingaan op de gevolgen, het is wel zaak deze kwestie in de gaten te houden en vast voorbereid te zijn. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167