Oninbare BTW terugvragen

Sinds 1 januari 2017 hebt u de kans om BTW van slecht betalende klanten terug te vragen in de BTW-aangifte. Oninbare BTW terugvragen wordt mogelijk als er een jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum. Maar wanneer kunt u die BTW dan terugvragen?

Aangifte in 2017
Voor vorderingen die intussen definitief oninbaar zijn, kan u bij de laatste btw-aangifte van 2017 btw terugvragen over het tijdvak waarin de vordering al definitief oninbaar was. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de curator u liet weten dat u als concurrerende schuldeiser geen uitkering kan verwachten bij het faillissement van uw klant of wanneer u met uw klant overeen kwam dat deze de openstaande factuur niet langer hoeft te betalen. Als de klant de factuur alsnog betaalt, hoort u wel btw af te dragen. Die btw verliest dan  met andere woorden zijn oninbare status.

Aangifte in 2018
Toch kan u er niet zomaar van uitgaan dat elke vordering met een uiterste betaaldatum van voor 2017 reeds definitief oninbaar is. In de volgende situaties staat de vordering nog steeds open:

Het faillissement van uw klant is niet helemaal afgewikkeld, ook al is de kans op vergoeding klein;

Uw klant negeert debetalingsverzoeken voor een te verwaarlozen bedrag dat een incassoprocedure eigenlijk niet waard is;

Uw klant is het niet eens met de factuur en u hebt nog niet besloten wat te doen;

Uw klant is onvindbaar, waardoor u niet weet hoe de factuur tot bij hem te krijgen;

U gaf de vordering uit handen, maar hebt die nog niet afgewikkeld.

Deze lang openstaande vorderingen zijn pas met aanvang van 2018 definitief oninbaar. U zal de btw bijgevolg pas in de eerste aangifte van 2018 kunnen terugvragen.

Voor meer informatie over oninbare BTW terugvragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167