Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen

Het nultarief BTW intracommunautaire levering is verbazend vaak van toepassing, zeker wanneer uw handel zich over de EU verspreidt. Toch brengt goederen leveren aan buitenlandse ondernemers de nodige belastingrisico’s met zich mee.

Voorwaarden voor het nultarief voor BTW
Zo moet u in aanmerking komen voor het nultarief. Het nultarief is namelijk alleen van toepassing voor het (1) leveren van goederen (2) aan een ondernemer. Omwille van de levering horen de betreffende goederen (3) vervoerd te worden (4) naar een ander EU-land.

Factuur
Als uw handelsactiviteit aan die vier voorwaarden voldoet, mag u verder niet vergeten ‘intracommunautaire levering’ op de factuur te vermelden.

Daarnaast moet de factuur steeds het btw-nummer van uw klant bevatten. Dat garandeert bovendien ook het ondernemersstatus van uw afnemer. Toch is het verstandig de geldigheid van het nummer te verifiëren. Als het btw-nummer nog in aanvraag is, moet u namelijk nog steeds 6% of 21% btw verrekenen. Dat bedrag kan u dan crediteren vanaf het moment waarop het Btw-nummer wel erkend is.

Administratie
Naast een correct opgestelde factuur kan u tevens risico’s vermijden door steeds de juiste vervoersbewijzen voor handen te hebben. Om gebruik te kunnen maken van het nultarief, hoort u immers te bewijzen dat de betreffende goederen Nederland verlieten. Hoewel er geen vaste regels zijn voor de exacte aard van de aangeleverde bewijzen, behelst de volgende lijst de documenten die in aanmerking komen.

Vervoersbewijs
Het meest doeltreffende document om de applicatie voor het nultarief te staven, is het vervoersbewijs zelf. Daaronder vallen de documenten van het vervoer, zoals bijvoorbeeld CMR-brieven die bij de aankomst van vrachtwagenvervoer afgegeven worden.

Afhaaltransacties
Veel moeilijker om aan te tonen, zijn leveringen waarbij de klant de goederen zelf ophaalt. Daarom legt de wet u op om voor eenmalige afhalingen wel btw te verrekenen. Alleen als het gaat om een reguliere afhaling door een vaste klant geldt het nultarief. Dat is evenwel enkel het geval als u over een volledig ingevulde afhaalverklaring beschikt.

Andere gegevens
Tenslotte hecht de belastingdienst ook waarde aan papierwerk dat het intracommunautair verkeer ondersteunt. Denk daarbij aan de opdracht en het betalingsbewijs uit het buitenland, de factuur die het vervoer aanrekent, track-en-tracegegevens, de ontvangstbevestiging, een nota van de vervoersmaatschappij of de transportverzekering. Al deze documenten hebt u best bij de hand wanneer u uw btw-aangifte doet. Anders loopt u immers het risico het nultarief te mislopen. Daarenboven blijkt het vrijwel onmogelijk om de geldigheid van het nultarief achteraf nog aan te tonen.

Wees daarom goed voorbereid op het nultarief BTW intracommunautaire levering en laat u indien nodig adviseren of bijstaan. Wij bij DTS schieten u graag te hulp. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167