Is BTW ook van toepassing op sponsoring?

Wat is sponsoring?
Over het algemeen is sponsoring de vergoeding voor een reclamedienst verricht door een vereniging of onderneming. Dat is ook hoe de belastingdienst sponsoring interpreteert. Aangezien die BTW heft op elke reclamedienst, geldt dat ook voor sponsoring.

Wat zijn de Btw-regels voor sponsoring?
Vrijstelling
Toch genieten verenigingen vaak van een Btw-vrijstelling wanneer hun hoofdactiviteiten fondswervend zijn. Bovendien zijn ook de andere activiteiten dan vrij van Btw-heffingen, zelfs wanneer de sponsoring van de betreffende verenigingen inkomsten oplevert. Deze vrijstelling voor inkomsten uit fondswerving rijkt niet tot in het oneindige. De drempel voor leveringen van goederen ligt op EUR 68 067. Voor diensten, waaronder sponsoring, ligt de grens op EUR 22 689. Bij sportverenigingen ligt die laatste aanzienlijk hoger. Daar is de Btw-drempel voor diensten EUR 50 000.

Uw onderneming komt dus in aanmerking voor een Btw-vrijstelling als ze onder een van de volgende organisaties valt:

Sportvereniging;
Sociaal-culturele instelling;
Onderwijsinstelling;
Jeugdwerk;
Ziekenhuis;
Vakbond, religieuze, politieke of liefdadigheidsinstelling.

Tarief van BTW op sponsoring
Als u daarentegen geen kans maakt op de vrijstelling, zal u voor de sponsoring 21% Btw moeten betalen. Er is met andere woorden geen lager Btw-tarief van toepassing. Dat blijft zo wanneer het 6%-tarief geldt voor de hoofdactiviteiten.

Wat als er een fout met Btw is opgetreden?
Ten eerste kan een factuur zonder Btw voorkomen. In dat geval kan een aanvullende factuur de Btw alsnog verrekenen. Daarbij hoort de eerdere, foutieve, factuur wel vermeld te zijn. De andere mogelijkheid is dat de factuur de Btw wel degelijk in rekening brengt, maar deze fout is. Dan wordt de factuur best zo snel mogelijk naar de betreffende organisatie terug gestuurd. Vervolgens wordt de Btw pas in aftrek gebracht bij het ontvangen van de nieuwe, verbeterde, factuur. Als daarentegen de foutieve Btw reeds in aftrek was gebracht, kan die best gecorrigeerd worden bij de eerstvolgende factuur.  Een toegevoegde verklaring dient de Btw-correctie aan de organisatie uit te leggen en de bereidheid uit te drukken dit ook aan de belastingdienst te tonen. Medewerking is te allen tijde aangeraden. De belastingdienst besteedt immers steeds aandacht aan (foutaieve) Btw-aftrek.

Heeft u vragen over BTW sponsoring? Neem contact met ons op voor deskundig advies en optimaliseer uw belastingvoordelen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167