BTW-schuld op de balanspost

Elke ondernemer heeft een btw-balanspost. Die duidt aan of er op dat moment sprake is van een vordering, bezitting of schuld. Maar wat als de balans op het moment van aangifte een BTW-schuld op de balanspost aangeeft?

Btw-balanspost
De balanspost geeft de fiscale stand van zaken weer. Die stand van zaken geldt over het algemeen voor 31 december. Verschillende onderdelen kunnen een effect uitoefenen op de balans:

Ten eerste kan de belastingaangifte over het vierde kwartaal of de maand december de balans beïnvloeden, aangezien de aangifte pas na afloop van het jaar wordt ingediend.

Verder kan btw waarvan de betaling of de ontvangst nog niet rond is op de balans verschijnen. Dat is ook zo wanneer voor die btw al wel aangifte is gedaan. Bovendien wordt pas na afloop van het jaar de te vorderen BTW uit andere EU-landen teruggevraagd. Die kan dus een effect hebben op de balans van december.

Tenslotte kan de suppletieaangifte van de omzetbelasting eveneens verrekend zijn in de balans. Daarbij gaat het zowel om de aangifte die resulteert uit het huidige jaarverslag als de suppletieaangifte van het vorige boekjaar. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het jaarverslag te laat was afgrond of ingediend.

Suppletie
Suppletieaangifte omzetbelasting hoort u (digitaal) in te dienen zodra u ontdekt dat u te weinig of juist teveel btw terugvorderde of afdroeg. Suppletieaangifte is met andere woorden een correctie waarmee u opnieuw belasting aangeeft voor een fout ingediende periode. Zo moet u steeds vermelden voor hoeveel omzetbelasting u de vorige keer reeds aangifte deed. Dan krijgt u onderaan te zien welk bedrag u nog verschuldigd bent of waarop u juist nog recht heeft.

Het is belangrijk eventuele fouten tijdig op te sporen. Daarbij kan het nooit kwaad professionele hulp in te schakelen. Als u immers geen suppletieaangifte doet, hoewel u zich bewust bent van een foute btw-aangifte, zal de belastingdienst u beboeten. Wanneer blijk is van kwaad opzet, loopt de boete op tot maar liefst 100% van het te corrigeren btw-bedrag.

Toch komt de tegenovergestelde situatie ook voor. U bent zich wel degelijk bewust van een foutieve btw-aangifte, maar u moet geen suppletieaangifte doen. De Nederlandse wet eist namelijk geen suppletieaangifte voor een correctie die minder dan EUR 1000 btw bedraagt. Die correctie hoort u dan alsnog op te nemen in de eerstvolgende btw-aangifte.

Heeft u nog vragen over suppletie, BTW-schuld op de balanspost, of belastingaangifte in het algemeen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. DTS staat u graag bij.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167