BTW op verhuur als parkeerruimte

De BTW op het verhuren van opslagruimten als parkeerruimte stond lange tijd ter discussie. Daar maakt de Hoge Raad nu een einde aan. De finale regeling voor BTW op verhuur als parkeerruimte wordt hier toegelicht.

Algemene regel
De Nederlandse wet stelt de verhuur van ontroerende zaken vrij van btw. Hoewel een garagebox of opslagruimte wel ontroerend goed is, komt de verhuur ervan als parkeerruimte wel in aanmerking voor btw. Dat geldt overigens ook voor de verhuur van weilanden die eenmalig als parkeerruimte dienst doen of van multifunctionele ruimten die het gebruik als parkeerruimte niet uitsluiten.

Om zeker te zijn dat u geen belastingrisico loopt, gaat u het best na of de huurovereenkomst het gebruik als parkeerruimte verbiedt. Als dat niet zo is, kan u het verbod aankaarten bij uw huurders. Wanneer dat verbod niet van kracht is of gaat, hoort u de btw alsnog in rekening te brengen.

Uitzondering
Als eenzelfde verhuurder zowel een woning of bedrijfspand als de bijhorende parkeerruimte verhuurt, past de belastingdienst voor beide hetzelfde btw-regime toe. Daarbij baseert het zich op de btw op het verhuren van het pand. Bij permanente bewoning is die verhuur vrij van btw. Toch kan men onder bepaalde voorwaarden opteren voor btw-belaste huur. Alleen in laatste geval zal dus ook btw aangerekend worden voor de verhuur van de parkeerruimte.

Indien u nog vragen hebt over de BTW op verhuur als parkeerruimte of over belastingen in het algemeen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. DTS staat u graag bij.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167