Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018

Op 1 januari 2018 zal er veel veranderen op het gebied van belastingen. Zo past het Nieuwe Kabinet ook de regels aan voor de btw-aftrek op kostbare diensten. U kan hier lezen om welke regels het gaat en wat nu hun concrete gevolgen zijn.

Huidige regels

Op dit moment hoort u btw af te trekken op alle geleverde kostbare diensten. Die aftrek is pas definitief wanneer het jaar waarin de dienst werd afgenomen ten einde loopt. Wanneer u meerdere jaren gebruik maakt van kostbare diensten, resulteert dat niet in een verandering van de btw-aftrek. Zo blijft die dus hetzelfde als u de diensten aanvankelijk voor 100% btw-belast gebruik toepast, maar in de daaropvolgende jaren slechts voor 50% voor de vrijgestelde diensten gebruik maakt. Ook in de omgekeerde situatie verandert de btw-aftrek niet.

BTW regels vanaf 2018

De regels voor het langdurig gebruiken van kostbare diensten, waar uw bedrijf tevens inkomstbelasting voor moet afschrijven, zullen per ingang van 2018 veranderen. U zal met andere woorden al in 2018 de btw-herziening in acht moeten houden voor het gebruik van kostbare diensten vanaf 2009. Bijgevolg kan u ook nog btw terugkrijgen wanneer het btw-belast gebruik toenam ten opzichte van jaar 1.

Herzieningsperiode

Kortom, het eerste jaar (jaar 1) waarin uw bedrijf gebruik maakt van kostbare diensten, trekt u btw af voor de btw-belaste prestaties van de dienst. In de daaropvolgende jaren, hoort u telkens het jaarlijks gebruik van de dienst na te gaan. Het aantal jaren wijkt evenwel af voor diensten met betrekking tot ontroerende zaken. In het eerste geval bestrijkt de periode maar liefst negen jaar. Voor alle overige diensten gaat het slechts om vier jaar.

Btw-aftrek herzien

In die tijd kijkt u na of die btw-aftrek meer dan 10% wijzigde ten opzichte van de aftrek in jaar 1. Daarvoor richt u zich op investeringen waarop u afschrijft (vanaf 2009), het btw-aftrekpercentage op die investeringen en het huidige percentage btw-aftrek met betrekking tot algemene kosten.

Als het verschil in aftrek inderdaad meer dan 10% bedraagt, neemt u een percentage van de btw die u verrekend was op de aanschaf. Voor ontroerende zaken-diensten is dat percentage 10%, voor de andere diensten 20%. De aftrekherziening is dan het verschil tussen de btw-aftrek van jaar 1 en de btw-aftrek in kwestie. Die herziening betaalt u terug of brengt u alsnog in aftrek in de btw-aangifte.

Daarnaast kan u in de loop van de herzieningsperiode de kostbare diensten ook verkopen. Is de verkoop belast met btw, dan zal voor de resterende tijd 100% btw-belast gebruik gelden. De resterende periode wordt dan immers in een keer herzien.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u nog vragen hebt over de btw-aftrek of de aangifte ervan. DTS staat u graag bij met al uw vragen over btw-2018.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167