Belastingen voor particulieren

Bent u particulier, dan dient u jaarlijks verschillende belastingen aan te geven. De onderstaande lijst somt de meest voorname soorten op.

– Inkomstenbelasting

Elke particulier hoort imkonstenbelasting te betalen. Het tarief is daarvan hangt af van de soort inkonsten waarover de belasting wordt verrekennd (box 1: werk en woning, box 2: aanmerkelijk belang, box 3: sparen en beleggen). De U hdient Voor 1 mei doet u aangifte van de inkomstenbelasting.

– Dividendbelasting

Indien u recht hebt op (1) de opbrengst van aandelen, (2) winstbewijzen of (3) bepaalde geldleningen aan of van besloten (BV) of naamloze (NV) vennootschappen in Nederland, dan hoort u de aangifte ervan te doen binnen de maand nadat het dividend beschilbaar is.

– Autobelastingen (MRB)

Bent u in het bezit van een voertuig? Dan krijgt u automatisch een aanslag van de belastingdienst. Dat gebeurt per tijdvak van drie maanden. Wanneer u uw rijtuig hebt geimporteerd uit het buitenland, geldt de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM).
Elektrische wagens, oldtimers, landbouwvoertuigen en wegenbouwvoertuigen komen in aanmerking voor een vrijstelling op de MRB.

Naast deze belastingen, krijgen de meeste particulieren ook te maken met verschillende gemeentebelasstingen en sons ook met milieubelastingen.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167