Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u met verschillende soorten belastingen te maken. Belastingen voor ondernemers omvatten onder andere BTW, inkomstenbelasting, en vennootschapsbelasting. De volgende lijst somt de belangrijkste belastingen op:

– Inkomstenbelasting
Elk ondernemer betaalt  jaarlijks inkomstenbelasting over de winst. Het tarief daarvan is afhankelijk van de soort opbrengst waarop de belasting wordt verrekend (box 1: werk en woning; box 2: aanmerkelijk belang. box 3: sparen en beleggen). Bent u een zelfstandig ondernemer, dan hoort u voor 1 mei aangifte te doen. Indien u werknemers in dienst hebt, verstrekt u hen best ruim voor 1 april de jaaropgave van hun loon. Zo geeft u hen de nodige tijd om voor 1 mei zelf hun inkomstenbelasting aan te geven.

– Omzetbelasting (BTW)
Hoort u als ondernemer omzetbelasting te verrekenen aan uw klanten, dan geeft u die voor 1 mei aan bij de belastingdienst. Daarbij is het belangrijk te onthouden dat u verplicht bent eventuele fouten bij de de aangiftes van de afgelopen vijf jaar te corrigeren in de BTW-aamgifte.

– Vennootschapsbelasting
Als ondernemer van  een naamloze (NV) of  besloten venootschappen (BV) hoort u ook vennootschapsbelasting te betalen. U doet de aangifte ervan op het moment dat het boekjaar van de vennootschap afgelopen is.

– Dividendbelasting
Wanneer uw onderneming winst uitbetaalt in de vorm van dividenden, hoort u belasting daarover te betalen. Die geeft u aan binnen de maand nadat het dividend beschikbaar is.

– Loonheffingen
Indien ook werknemers tot uw onderneming horen, rekent de belastingdienst voor elk van hen de volgende heffingen aan.

Loonbelasting
volksverzekeringenpremie
werknemersverzekeringenpremies
Bijdrage aan de zorgverzekeringswet

Hebt u vragen over belastingen voor ondernemers? Neem contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning. Wij helpen u graag verder!

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167