Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u met verschillende soorten belastingen te maken. De volgende lijst somt de belangrijkste belastingen op:

– Inkomstenbelasting
Elk ondernemer betaalt  jaarlijks inkomstenbelasting over de winst. Het tarief daarvan is afhankelijk van de soort opbrengst waarop de belasting wordt verrekend (box 1: werk en woning; box 2: aanmerkelijk belang. box 3: sparen en beleggen). Bent u een zelfstandig ondernemer, dan hoort u voor 1 mei aangifte te doen. Indien u werknemers in dienst hebt, verstrekt u hen best ruim voor 1 april de jaaropgave van hun loon. Zo geeft u hen de nodige tijd om voor 1 mei zelf hun inkomstenbelasting aan te geven.

– Omzetbelasting (BTW)
Hoort u als ondernemer omzetbelasting te verrekenen aan uw klanten, dan geeft u die voor 1 mei aan bij de belastingdienst. Daarbij is het belangrijk te onthouden dat u verplicht bent eventuele fouten bij de de aangiftes van de afgelopen vijf jaar te corrigeren in de BTW-aamgifte.

– Vennootschapsbelasting
Als ondernemer van  een naamloze (NV) of  besloten venootschappen (BV) hoort u ook vennootschapsbelasting te betalen. U doet de aangifte ervan op het moment dat het boekjaar van de vennootschap afgelopen is.

– Dividendbelasting
Wanneer uw onderneming winst uitbetaalt in de vorm van dividenden, hoort u belasting daarover te betalen. Die geeft u aan binnen de maand nadat het dividend beschikbaar is.

– Loonheffingen
Indien ook werknemers tot uw onderneming horen, rekent de belastingdienst voor elk van hen de volgende heffingen aan.

Loonbelasting
volksverzekeringenpremie
werknemersverzekeringenpremies
Bijdrage aan de zorgverzekeringswet

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167