Gemeentebelastingen

Niet alleen de rijksoverheid, maar ook de gemeente heeft het recht om belastingen te vragen van zijn inwoners. De onderstaande opsomming biedt een overzicht van de meest algemene gemeentebelastingen.

–          Onroerendezaakbelasting
Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand, slaagt de gemeente u automatisch een jaarlijkse belasting aan. Het percentage daarvan stelt de gemeente zelf vast.

–          Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing
Zowel bedrijven als burgers zijn verplicht jaarlijks te betalen voor de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

–          Waterschapsbelasting
Indien u eigenaar bent van een grond, gebouwen, een natuurterrein of bedrijfsruimte in een bepaalde gemeente, dan is die gemeente gerechtigd u daarvoor waterschapsbelasting aan te rekenen.

–          Andere belastingen
Naast de bovenstaande belastingen, kan het zijn dat de gemeente u ook andere belastingen aanslaat. Zo kan u onder meer in aanmerking komen voor forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting reclamebelasting…

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167