Belastingvoordeel 2015

Betaal uw hypotheekrente vooruit
In 2015 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren als u de rente vooruitbetaalt. Het is fiscaal aantrekkelijk om tot maximaal 6 maanden rente voorruit te betalen mits uw leningsvoorwaarde dit toestaan.

Waarom is dit juist dit jaar extra interessant?
Het toptarief voor de aftrek van de hypotheekrente daalt met 0,5% in 2016. Daarnaast wordt de derde schijf langer. In 2016 komt u pas vanaf € 66.421 in het toptarief tegenover € 57.586 in 2015. Al met al kan dit ertoe leiden dat de aftrek in 2015 u meer oplevert dan in 2016. Ook bespaart u zich box 3-heffing per 1 januari 2016 over de vooruitbetaalde rente.
Heeft u vragen, stuur een e-mail naar client.team@duijntax.com

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167