Laat uw vermogen niet verdampen

Bankrente

Met de huidige bankrente is het onmogelijk het in de wet bepaalde fictieve rendement van 4% voor box 3 vermogen te behalen. Op een normale spaarrekening wordt niet eens een kwart van het fictieve rendementspercentage gehaald. Een vermogensrendementsheffing naar het werkelijk behaalde rendement zou wenselijk zijn om uw vermogen niet te laten verdampen. Uit de recente plannen van de wetgever blijkt echter dat dit niet gaat gebeuren. Dit vraagt om fiscaalvriendelijke oplossingen.

Sparen in Box 2

Door vermogen onder te brengen in box 2, is dit niet meer onderworpen aan een belastingheffing van 1,2% over het gehele vermogen. In plaats daarvan betaalt u 20% vennootschapsbelasting over het werkelijke rendement. Dit brengt een aanzienlijke verlaging van de effectieve belastingdruk met zich mee.

Sparen in box 2 kan op een aantal manieren. De meest voor de hand liggende manieren zijn sparen in een open commanditaire vennootschap (C.V.) of een open fonds voor gemene rekening. Door met uzelf een open C.V. aan te gaan en daarin vermogen in te brengen, wordt dit lichaam belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het in de open C.V. ingebrachte vermogen is dan niet meer belast in box 3. Alleen de winst/werkelijk behaalde rendement is belast. Sparen in een open fonds voor gemene rekening werkt in de praktijk hetzelfde als een open C.V. Bij een open fonds voor gemene rekening is er de mogelijkheid om als beleggingsinstelling te worden aangemerkt, dit houdt in dat er niet direct vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. De keuze tussen beide constructies zal afhankelijk zijn van de wensen en situatie van de vermogende persoon.

Een alternatief voor de open C.V. en open fonds voor gemene rekening is het sparen in uw Besloten Vennootschap (B.V.). Sparen in een B.V. is mogelijk wanneer u (samen met uw partner) voor 100% eigenaar bent van de B.V. Het voordeel in dit geval is dat er geen jaarlijkse extra kosten zijn voor deze constructie, het rendement over het vermogen wordt meegenomen in de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting.

De bovengenoemde constructies voor sparen en beleggen in box 2 zijn belastingtechnisch voordelig zolang rendementen lager dan 4% blijven. Verwacht u langdurig hogere rendementen? Dan kunt u eenvoudig uw vermogen weer in box 3 onderbrengen.

UBO-register

Kort geleden is de 4de anti-witwas-richtlijn uitgevaardigd een gevolg daarvan is dat elke lidstaat van de Europese-Unie een UBO-register (Ultimate BeneficialOwner) moet gaan bijhouden. Het UBO-register wordt voor iedereen toegankelijk. Geen enkel respect gaat dus uit naar de privacy van de personen die in dit register worden opgenomen. 
Een mogelijk bijkomend voordeel van de open C.V. is dat u wellicht niet meer dient te worden opgenomen in het UBO-register. De richtlijn biedt de mogelijkheid, maar het is afwachten hoe de Nederlandse implementatie van het UBO register wordt vormgegeven.

Heeft u vragen over hoe u uw vermogen kunt beschermen en laten groeien?  Neem nu contact met ons op! Onze experts staan klaar om u te helpen met al uw vermogensbeheerbehoeften.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167