Deelnemersvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling wordt ook wel de deelnemersvrijstelling genoemd. De deelnemersvrijstelling is een objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting.

De achtergrond van de deelnemingsvrijstelling is om dubbele belasting te voorkomen voor een vennootschapsbelastingplichtige deelnemer in het kapitaal van een andere vennootschap. Daardoor wordt de deelnemingsvrijstelling ook wel deelnemersvrijstelling genoemd.
Inkomsten genoten door een kwalificeerde deelnemer maken voor een vennootschapsbelastingplichtig lichaam geen deel uit van uw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling).
De deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast. De verliezen zijn niet aftrekbaar. Aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar.
De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In dat geval is deelnemingsverrekening mogelijk. Vanaf het moment dat een deelneming wijzigt in een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming, is de deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing.
Als er sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming, geldt de deelnemingsvrijstelling wel. Voor onze Engelstalige klanten hebben we de deelnemingsvrijstelling in uitgelegd.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167