Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet?

Wie aan de Nederlandse Antillen denkt, ziet wellicht zonovergoten en felgekleurde huisjes voor zich. Maar…de Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba is sinds 1986 al zelfstandig. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen, met een eigen regering. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Deze veranderingen hebben ook invloed op de belastingwetgeving, waaronder de dividendbelasting, die belangrijk is voor bedrijven en investeerders in deze regio.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wisseling in bestuursvormen is niet nieuw voor de eilanden; al sinds hun ontdekking aan het einde van de 15e eeuw door de Spanjaard Alonso de Ojeda zijn ze in verschillende samenstellingen in handen geweest van verschillende Europese landen. Wat betekenen de meest recente wijzigingen voor de fiscale positie van de eilanden, met name met betrekking tot de dividendbelasting? Kunnen ze worden gezien als een derde land, waarop de vrijheid van kapitaalverkeer van toepassing is? Over die vraag boog advocaat-generaal Jääskinen zich naar aanleiding van een zaak waarin twee in Nederland gevestigde vennootschappen dividenduitkeringen deden aan hun in de Nederlandse Antillen gevestigde aandeelhouders.

In het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap staat over kapitaal en betalingsverkeer:

Artikel 56

In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

Artikel 57

Het bepaalde in artikel 56 doet geen afbreuk aan de toepassing op derde landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van nationaal of Gemeenschapsrecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen — met inbegrip van investeringen in onroerende goederen —, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.

Jääskinen gaf aan dat voor de toepassing van artikel 56 een eigen land of gebied overzee van een lidstaat in de relatie tot die lidstaat moet worden beschouwd als een derde land. De vrijheid van kapitaalverkeer is hierop dus van toepassing. Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet naar verwachting over een paar maanden uitspraak. Als het hof het eens is met Jääskinen, vervalt de mogelijkheid van een zwaardere belastingheffing op dividendbetalingen naar de voormalige Nederlandse Antillen. Het huidige dividendbelastingpercentage naar de Nederlandse Antillen is 8,3%, maar zonder beperking van dividendbelasting zal het gunstiger worden om vanuit de Nederlandse Antillen te investeren in Nederland. Bovendien is het de vraag of de het nieuwe verdrag tussen Curaçao en Nederland wel Jääskinen-proof is. Wat denkt u?

Zie ook:

Informatie van de Rijksoverheid over het bestuur van de voormalige Nederlandse Antillen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/nieuw-bestuur-voormalige-nederlandse-antillen

Een artikel over deze zaak (waarin twee in Nederland gevestigde vennootschappen dividenduitkeringen deden aan hun in de Nederlandse Antillen gevestigde aandeelhouders) en de uitspraak van Jääskinen: http://taxlive.nl/vn-vandaag/-/cat/idn/351501/17+januari?resetPage=true&expanded_item_id=351628#item_id351628

Een nieuwsbericht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/01/%E2%80%9Cgeen-zwaardere-belastingheffing-op-dividendbetaling-naar-voormalige-nederlandse-antillen%E2%80%9D.html 

De uitspraak van Jääskinen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0024:NL:HTML#Footref1

Een overzicht van de Nederlandse belasting- en bilateraleinvesteringsverdragen www.duijntax.com/en/dutch-tax-treaty-overview-netherlands/

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167