Investeringsaftrek voor mijn website?

In 2012 I had a website built for my company. When I filed my income tax return, I wondered whether it was possible to obtain an additional tax deduction for this.
Below I indicate that I have come to the conclusion that I can make use of the small-scale investment deduction for the costs of building my website. Because my experience shows that this tax possibility is often overlooked, it seemed useful to me to express my thinking.
Voor ondernemingen is er een speciale investeringsfaciliteit, de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek krijgen. Bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet je ervoor kiezen om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De ondergrens van de benodigde investeringen bedraagt in 2013 en in 2012 EUR 2.300. Het percentage extra aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag, tot een bedrag van EUR 55.248. Daarna blijft de aftrek gemaximeerd tot EUR 15.470. Vanaf EUR 102.311 neemt de investeringsaftrek af met 7,56% over het geïnvesteerde surplus. Samenvattend, als je een bedrijfsmiddel koopt voor EUR 5.000, kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek EUR 1.400 bedragen. Het enige wat je moet doen is in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken.

Voor mijn onderneming is de website een soort uithangbord en fungeert dus als een bedrijfsmiddel. Het bouwen van mijn website kostte meer dan EUR 2.300, dus de ondergrens was ook gehaald. De enige hobbel was het identificeren en rubriceren van de kosten die betrekking hadden op de investering in de website.

Bij het doen van mijn administratie had ik in eerste instantie alle kosten die betrekking hadden op het bouwen van mijn website onder de grootboekrekening softwarekosten gerubriceerd. Hierdoor waren de kosten voor het bouwen van mijn website niet inzichtelijk. Bij het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting was het dus noodzakelijk om de softwarekosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van applicaties, van de investering in de website te scheiden. De facturen van de website-bouwer heb ik apart genomen, waardoor ik de benodigde informatie voor het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting paraat had.

Applying the small-scale investment deduction does not mean that you have to activate the investment in your asset on your balance sheet. If this were the case, you would not be able to deduct the expenses in one go. Nice to know then that there is an exception for intangible assets, so you can choose whether you deduct an investment in intangible assets (website) in the year of production directly from your profit or do not. By identifying and classifying the costs of intangible assets, you also build in additional flexibility with regard to the spread of your profits from business.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167