Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Recentelijk werd ons een aantal vragen gesteld over de investeringsaftrek, en meer specifiek de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hieronder tref je veel gestelde vragen over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, waaronder:

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Voor ondernemingen is er een speciale investeringsfaciliteit, de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek krijgen als je gebruik maakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet je ervoor kiezen om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een belastingfaciliteit voor ondernemers. Deze geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting en voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting. De ondernemer moet investeren in een bedrijfsmiddel of in bedrijfsmiddelen.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra kostenpost om in aanmerking te nemen in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit verlaagt dus je winst of vergroot je verlies uit onderneming.

Wat zijn de voorwaarden voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Wij zijn van mening dat de belangrijkste voorwaarde is dat de individuele investering een bedrag van
EUR 450 te boven moet gaan. Gezamenlijk moeten alle investeringen uitgaan boven de EUR 2.300 grens. Specifieke investeringen zoals onder meer grond en goodwill zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen waarvoor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dus niet geldt. Bij het aangaan van een verplichting aan een verbonden persoon kan ook geen gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze kring van verbondenheid is nogal beperkt. Je moet dus goed kijken of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoeveel bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Indien de investeringen in bedrijfsmiddelen boven een bepaald niveau komen, kun je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek claimen. De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan elk jaar opnieuw worden vastgesteld. De ondergrens van de benodigde investeringen bedraagt in 2013 en in 2012 EUR 2.300. Het percentage extra aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag, tot een bedrag van EUR 55.248. Daarna blijft de aftrek gemaximeerd tot EUR 15.470. Vanaf EUR 102.311 neemt de investeringsaftrek af met 7,56%.

Als je een bedrijfsmiddel koopt voor EUR 5.000, bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek EUR 1.400. Het enige wat je moet doen, is de keuze om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek opnemen in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wat is een bedrijfsmiddel?

Op 11 maart 1953 heeft de Hoge Raad beslist dat bedrijfsmiddelen zijn: ”tot het bedrijfsvermogen behorende zaken, welke in tegenstelling tot de zaken die voor den omzet zijn bestemd – behoren tot het vaste kapitaal en bestemd zijn om voor den uitoefening van het bedrijf te worden gebruikt.”

Geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook voor het bouwen van een website?

In 2012 liet Hendrik-Jan van Duijn voor DTS een website bouwen. Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting stelde hij zich de vraag of het mogelijk was om daarvoor een extra belastingaftrek te krijgen.

Reactie belastingdienst:
‘Hieronder geven wij aan op basis waarvan we tot de conclusie zijn gekomen dat u gebruik kan maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor de kosten van het bouwen van jouw website. Omdat uit onze ervaring blijkt dat deze belastingmogelijkheid vaak over het hoofd wordt gezien, is het nuttig om de achterliggende gedachtegang kenbaar te maken.

Voor ondernemingen is er een speciale investeringsfaciliteit, de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek krijgen. Bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet je ervoor kiezen om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De ondergrens van de benodigde investeringen bedraagt in 2013 en in 2012 EUR 2.300. Het percentage extra aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag, tot een bedrag van EUR 55.248. Daarna blijft de aftrek gemaximeerd tot EUR 15.470. Vanaf EUR 102.311 neemt de investeringsaftrek af met 7,56% over het geïnvesteerde surplus. Samenvattend, als je een bedrijfsmiddel koopt voor EUR 5.000, kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek EUR 1.400 bedragen. Het enige wat je moet doen is in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken.’

Voor DTS is de website een soort uithangbord en fungeert dus als een bedrijfsmiddel. Het bouwen van die eerste website kostte meer dan EUR 2.300, dus de ondergrens was ook gehaald. De enige hobbel was het identificeren en rubriceren van de kosten die betrekking hadden op de investering in de website.

Bij het doen van onze administratie had Hendrik-Jan in eerste instantie alle kosten die betrekking hadden op het bouwen van de DTS-website onder de grootboekrekening softwarekosten gerubriceerd. Hierdoor waren de kosten voor het bouwen van de website niet inzichtelijk. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting was het dus noodzakelijk om de software kosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van applicaties, van de investering in de website te scheiden. De facturen van de website-bouwer nam Hendrik-Jan vervolgens apart, waardoor hij de benodigde informatie voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting paraat had.

Het toepassen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek brengt niet mee dat je de investering in je bedrijfsmiddel moet activeren op je balans. Als dit wel het geval zou zijn, dan zou je de uitgaven niet in één keer in aftrek kunnen brengen. Leuk om dan te weten dat er voor immateriële activa een uitzondering geldt, waardoor je kan kiezen of je een investering in immateriële vaste activa (website) in het jaar van voortbrenging direct in aftrek brengt op je winst of dat juist niet doet. Door de kosten van immateriële activa te identificeren en te rubriceren, bouw je dus ook nog extra flexibiliteit in met betrekking tot de spreiding van je winst uit onderneming.

Het u nog vragen over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? Dan kan u steeds contact met ons opnemen.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167