Vennootschapsbelasting: tarief

Wilt u het vennootschapsbelastingtarief weten? Hieronder geven wij het vennootschapsbelastingtarief van de afgelopen jaren weer.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2021?

Rutte III wil Nederland een meer competitieve rol aanmeten als vestigingsland. Daarom beraamt het nieuwe kabinet een stapsgewijze verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting. Waar de tweede schijf in 2018 en 2019 nog een tarief van 25% kende, moet dat tarief in 2021 neerkomen op 20,50%. Ook bij de eerste schijf hoort een verlaging plaats te vinden van 20% naar 15%. De bovengrens van die eerste schijf verandert echter niet. Ze blijft dus liggen op € 200.000.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2020?

Op Prinsjesdag 2018 maakte de regering haar nieuwe belastingplan voor 2019 bekend. Dat herneemt onder andere de geplande stapsgewijze verlaging van het vennootschapsbelastingstarief. Volgens die planning zou het tarief voor de eerste schrijf in 2020 16,50% moeten bedragen. Voor de tweede schijf, waarvan de onderlimiet evenwel € 200.000 blijft, wordt het tarief dan 22,55%

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2019?

Op Prinsjesdag 2018 maakte de regering haar nieuwe belastingplan voor 2019 bekend. Dat herneemt de geplande stapsgewijze verlaging van het vennootschapsbelastingtarief. Dat tarief zal in 2019 19% bedragen en tegen 2021 verder dalen tot 15%. Ook winsten die in de tweede schijf vallen, zullen geleidelijk minder belast worden. Zo bedraagt het vennootschapsbelastingtarief voor de tweede schijf in 2019 nog 25%, maar is het tegen 2021 tot 20,50% gedaald.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2018?

In het belastingplan 2018 deelde kabinet Rutte III haar plannen voor het verlagen van het vennootschapsbelastingstarief. Van die verlaging is in 2018 nog geen sprake. Evenmin vindt een aanpassing van de eerste tariefschijf plaats. Dat betekent dat de bovengrens van de eerste tariefschijf
€ 200.000 blijft. Voor bedragen die die grens niet overschrijden, is het belastingtarief dus nog steeds 20%. Hogere bedragen worden belast tegen 25%. Toch plant Rutte III nog steeds een stapsgewijze verlaging van dat tarief. Tegen 2021 zal het tarief dalen tot 20,50%. Daardoor stemt Nederland zich uiteindelijk meer af op de andere Europese lidstaten. Die hanteren gemiddeld een tarief van 21,5% vennootschapsbelasting. De tariefverlaging verzekert Nederland met andere woorden van een meer competitieve rol als vestigingsland voor internationale bedrijven.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2017?

Het tarief voor de heffing van vennootschapsbelasting voor het jaar 2017 bedraagt 20% voor een belastbare inkomen tot € 200.000. Daarboven bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 25%. Indien het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld € 250.000 is, dan bedraagt de geheven vennootschapsbelasting dus € 52.500, bestaande uit 20% van € 200.000 en 25% van € 50.000.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2016?

Het tarief voor de heffing van vennootschapsbelasting voor het jaar 2016 bedraagt 20% voor het belastbare bedrag tot € 200.000. Daarboven bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 25%. Indien het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld € 250.000 is, dan bedraagt de geheven vennootschapsbelasting dus € 52.500, bestaande uit 20% van € 200.000 en 25% van € 50.000.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2015?

Het tarief voor de heffing van vennootschapsbelasting voor het jaar 2015 bedraagt 20% voor het belastbare bedrag tot € 200.000. Daarboven bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 25%. Indien het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld € 250.000 is, dan bedraagt de geheven vennootschapsbelasting dus € 52.500, bestaande uit 20% van € 200.000 en 25% van € 50.000.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167