Meslek örgütleri

Hem kısa hem de uzun vadede, her zaman sizin için ideal çözümü arıyoruz. Dolayısıyla da mesleki gelişimin sürekliliğine inanıyoruz ve çeşitli meslek örgütleriyle ilişkiler kuruyoruz.  Böylelikle, vergi mevzuatındaki en son gelişmeler ve olası değişiklikleri her geçen gün daha hızlı öğreniyoruz.

Temas etmek

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167