Hollanda iştirak muafiyeti

ve temettü stopaj vergisi muafiyeti alanında bir uzman mı arıyorsunuz? Güvenebileceğiniz güvenilir bir şirket aradığınıza hiç şüphe yok. DTS Duijn Vergi Çözümleri olarak sizi içtenlikle karşılıyoruz. Deneyimli uzmanlarımız, sizin için çalışmaktan ve vergi işlerinizle en iyi şekilde ilgilenmekten mutluluk duyar. İşlerini Hollanda’ya taşıyan işletmeler, Hollanda vergi mevzuatı düzenlemelerine tabidir; Hollanda düzenlemelerine göre, şirket geliri %20-25 oranında vergilendirilmektedir. Ayrıca, Hollanda merkezli bir şirket, örgütün tamamının dünya çapında elde ettiği kâr üzerinden vergi ödemek zorundadır. Dünya çapında elde edilen bu kâr, şirket gelirini, temettü gelirini ve faizleri içerir. Hollanda iştirak muafiyeti imkanının getirilmesiyle, Hollanda dışında elde edilen bu tür gelirler artık vergiye tabi olmaz. Hollanda iştirak muafiyetinin kilit noktası, bir işletmenin başka bir işletmenin iştiraki olarak, diğer şirketin aldığı sonuçlara göre gelir vergisinden muaf tutulmasıdır. Bu gelir, temettüleri, sabit varlıkları ve iştiraklerden elde edilen sermaye kazançlarını içerir. Tasfiye kayıpları hariç, zararlar düşülmez..

Temas etmek

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167