Substance informatie

Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd. Het conceptbesluit bepaalt wanneer schakelvennootschappen die rente of royalty’s uit het buitenland ontvangen en rente of royalty’s aan het buitenland betalen (dienstverleningslichamen) verplicht zijn om te melden dat niet aan de substance eisen wordt voldaan. In kamerstuk nummer 33 753, betreffende de Wijziging van …

Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Lees verder »