Internationale fiscale

Internationale fiscale (her)structurering: optredende complicaties

Het kan voor een (inter)nationaal opererende Nederlandse onderneming opportuun zijn een internationale corporate structure te worden aangemeten. Het opzetten of implementeren van een internationale (holding)structuur heeft niet alleen juridisch en financieel, maar ook in fiscaal opzicht tot substantiële voordelen te leiden. Teneinde fiscaal het optimale resultaat te behalen, dient ook oog te zijn voor de fiscale complicaties …

Internationale fiscale (her)structurering: optredende complicaties Lees verder »