Op basis van de benchmark rapportage, kan de DNB de legitimiteit van transacties onderzoeken.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage

Wet Financiële Betrekkingen Buitenland van maart 1994 legt Bijzondere Financiële Instellingen of BFI’s een aangifteplicht op. Daardoor moeten BFI’s jaarlijks een benchmarkrapport indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) zodat die de legitimiteit van de BFI’s financiële transacties kan nagaan. Die plicht wordt echter vaak vergeten. Het is dan ook hoog tijd om actie te nemen.

BFI: Bijzondere Financiële Eenheid

Elke onderneming of instelling gevestigd in Nederland (en dus ingezetene) wordt als een BFI beschouwd, ongeacht de rechtsvorm, waarvan:

  • niet-ingezetenen direct of indirect deelnemen, al dan niet via aandelenkapitaal, of invloed uitoefenen; en
  • het doel of de activiteiten, al dan niet in combinatie met andere groepsactiviteiten, zich in belangrijke mate richten op:
    1. het hoofdzakelijk in het buitenland aanhouden van activa en passiva; en/of
    2. het doorgeven van omzet aan buitenlandse groepsmaatschappijen die bestaat uit in het buitenland verkregen royalty- en licentieopbrengsten; en/of
    3. het genereren van omzet en kosten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit herfacturering van en naar buitenlandse groepsmaatschappijen.

 

Aangifteverplichting benckmarkrapportage

Welnu, als uw onderneming of instelling onder de bovenstaande definitie valt, is het een BFI. U bent dan ook wettelijk verplicht jaarlijks een benchmarkrapportage in te dienen bij de DNB. Dat houdt ook in dat u de onderneming ook als BFI bij de DNB hoort te registreren. Op basis van de benchmarkrapportage, die de betalingsbalans en internationale investeringspositie weergeeft, kan de DNB dan de legitimiteit van uw transacties toetsen. Zo’n jaarlijkse benchmarkrapportage kan overigens ook voordelig zijn voor de ondermeing zelf, aangezien de rapportage de jaarlijkse groei en economische levensvatbaarheid of houdbaarheid in kaart brengt.

 

Hebt u meer vragen over de benchmarkrapportage of de aangifteplicht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?